Inloopmiddag nieuwe vispassage in de Geul bij Epen


Waterschap Limburg, Natuurmonumenten en de gemeente Gulpen-Wittem tekenden vorig jaar een intentieovereenkomst voor ‘De Bennet’. Met als doel een nieuwe vispassage en natuurontwikkeling op de voormalige sportvelden in Epen. Er komt een nieuwe vispassage, natuurontwikkeling en een ondiepe wadi (waterbuffer) op een gedeelte van het voormalige parkeerterrein. Maandag 18 december is er een inloopmiddag om het definitieve ontwerp toe te lichten in het Patronaat, Patronaatsplein 1, in Epen van 16.00 tot 18.00 uur.

De Epermolen, bij Terpoorten in het Zuid Limburgse Epen, wordt ook wel de Wingbergermolen genoemd. De reeds aanwezige vispassage van 1986 functioneert niet goed. Daarom gaat Waterschap Limburg een nieuwe, zo natuurlijk mogelijke variant aanleggen, passend binnen het landschap van het Geuldal. “Door de aanleg van een nieuwe vispassage kunnen unieke vissen in de Geul, zoals de elrits en de beekdonderpad, voorbij de Wingbergermolen zwemmen,” aldus Arnold Jansen, dagelijks bestuurder van Waterschap Limburg.

Hiermee kan het waterschap voldoen aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Dit zijn de eisen die de Europese Gemeenschap stelt aan de Europese oppervlaktewateren. De oude vispassage wordt omgebouwd tot overlaat om hoogwater in de Geul te reguleren.

Natuurgebied

Natuurmonumenten zorgt voor verbetering van natuur op de voormalige sportvelden, zodat het natuurgebied groter en biodiverser wordt. De gemeente Gulpen-Wittem heeft het voormalige sportcomplex ter beschikking gesteld aan Natuurmonumenten voor deze ontwikkeling. Naast het natuurgebied wordt ook een wadi aangelegd, dit is een ondiepe waterbuffer. Deze wadi zorgt ervoor dat het water, afkomstig van de hellingen, niet wordt afgevoerd naar de Geul, maar op deze plek wordt vastgehouden. Het onderhoud-pad van het waterschap wordt opengesteld, zodat het gebied toegankelijk blijft voor wandelaars. Verder is het gebied open om te ‘struinen’.

Inspraak

Tijdens de inloopmiddag op 18 december aanstaande kunnen belangstellenden van 16.00 tot 18.00 uur binnenlopen om het ontwerpprojectplan Waterwet en ontwerp Bestemmingsplanwijziging te bekijken en toelichting te krijgen over de plannen en de formele inspraakmogelijkheid. Aanmelden voor deze middag is niet nodig. De uitvoering van de werkzaamheden zal in 2024 plaatsvinden. Lees hier meer informatie over dit project.