Genieten van de heringerichte Molenbeek van Lottum


De herinrichting van de Molenbeek van Lottum is klaar! Samen met de dorpsraad van Lottum, gemeente Horst aan de Maas, Rijkswaterstaat en Stichting Limburgs Landschap heeft het waterschap gewerkt aan passende oplossingen voor mens, dier en omgeving.

Een uniek stuk natuur

Op dinsdag 6 juni kwamen alle partijen bij elkaar om stil te staan bij de feestelijke oplevering. Symbolisch stapten de partijen gezamenlijk door het frame het nieuwe gebied in. Samen met Rijkswaterstaat heeft het waterschap gekeken naar het verbeteren van de uitmonding van de beek in de Maas. Met aanpassingen aan de beek en de beekmonding is de stroming nu sneller dan voorheen. Verschillende beek- en riviervissen hebben snelstromend water nodig om goed te kunnen leven, zich te verplaatsen en voort te kunnen planten. Daarvoor zijn stortstenen uit de monding verwijderd. Op sommige plekken in de beek is de bodemhoogte aangepast en dood hout toegevoegd. Dit komt de stroming ten goede. Het dode hout biedt daarnaast schuilplekken voor vissen en is aantrekkelijk voor allerlei organismen. De bever heeft verderop, in de Siebersbeek, een eigen plek gekregen. Bovenstrooms richting Houthuizen is een slingerende natuurbeek aangelegd. Deze meandering met beplanting zorgt voor een boost aan de lokale flora en fauna.

Dagelijks bestuurder Arnold Jansen: “Als waterschap is het onze taak om samen met andere partijen het watersysteem zo natuurlijk mogelijk te maken en te behouden. Met stuwen, gemalen, watermolens en drempels sturen we het water. Vissen kunnen niet door deze obstakels heen zwemmen en ook voor andere organismen uit de natuur is dat niet ideaal. Voor de Molenbeek van Lottum hebben we dit samen met omgeving opgelost. Waterveiligheid, natuur en vismigratie gaan hier nu hand-in-hand.” Met de aanpassingen vormt de beek nu een beter geheel met het omliggende natuurgebied van Stichting Limburgs Landschap en het landschap eromheen. Daarnaast heeft Stichting Limburgs Landschap mogelijk gemaakt dat het fietspad binnen de plannen is verlegd.

Recreatieve aanpassingen

Voor de bewoners uit Lottum en de recreanten in het gebied is de oude fietsbrug vernieuwd en verder van de Maas geplaatst. De gemeente heeft een aantal parkeerplaatsen aangelegd en op verzoek van de dorpsraad in Lottum een fruitboomgaard aangeplant. Het gebied is nu beter bereikbaar en er kan veilig gefietst worden. Wethouder Beurskens: “Opnieuw hebben we een recreatieve parel aan de ketting toegevoegd. We hebben de natuur versterkt en het landschap verbeterd voor onze inwoners én voor onze toeristische gasten”. De recreatieve aanpassingen zijn mede mogelijk gemaakt door het programma Maasgaard, een samenwerkingsverband tussen waterschap Limburg, provincie Limburg en de gemeenten Horst aan de Maas en Venray. Dit samenwerkingsverband is gericht op het verbeteren van de water- en natuurkwaliteit, toevoegen van recreatieve beleving en de transitie naar meer natuurinclusieve landbouw. Aannemer Ploegam heeft de plannen voor het gebied tot uitvoering gebracht.

34 beekmondingen uit convenant heringericht

Het project Molenbeek van Lottum is onderdeel van het beekmondingenconvenant tussen  Rijkswaterstaat, waterschap Aa en Maas en waterschap Limburg. In deze samenwerking slaan de  partijen al sinds 2006 de handen ineen voor het herinrichten van beekmondingen langs de Maas. Zo ook in Lottum. De maatregelen uit dit convenant zijn onderdeel van de Europese Kaderrichtlijn Water, wat zorgt voor gezonde wateren. Er zijn op dit moment 34 beekmondingen ecologisch verbeterd, waarvan 19 in Limburg.