Check voorlopige uitslag Waterschap Limburg


WL-Panorama-gebouw-Roermond---extra-groot (Breedbeeld)

Meerdere mensen hebben vragen gesteld over het grote verschillen van de voorlopige uitslag van vrijdag op partijniveau en maandag op partij én persoonsniveau. De verschillen waren vooral zichtbaar op partijniveau. Deze grote verschillen zijn voor het Centraal Stembureau aanleiding geweest voor nader onderzoek.

Uit het onderzoek is gebleken dat de uitslag van maandag 20 maart correct is. In de telling van vrijdag 17 maart blijkt sprake van een omissie in de optelling van het waterschap. Naast deze omissie is ook geconstateerd dat er op gemeentelijk niveau een aantal correcties is doorgevoerd.

De voorlopige uitslag van maandag 20 maart en de definitieve uitslag zijn gebaseerd op de officiële telling van 20 maart.  In deze telling zijn geen omissies aangetroffen. Conclusie is dat zetelverdeling op partijniveau en persoonsniveau correct is.

Op woensdag 22 maart zijn de lijsttrekkers van deelnemende partijen door het stembureau geïnformeerd over de omissie van vrijdag 17 maart. Donderdag 23 maart wordt de definitieve uitslag van de waterschapsverkiezing formeel bekend gemaakt.