Bewonersavond Herinrichting Geleenbeek Holtum-Baakhoven


Waterschap Limburg is bezig met het beekherstel van de Geleenbeek in de omgeving van de Holtummerweg en bij Baakhoven (gemeente Echt-Susteren). De beek moet ook op deze twee trajecten in de toekomst voldoen aan de Kaderrichtlijn Water (KRW). Dit is de Europese richtlijn die waterkwaliteitseisen voorschrijft van de Europese wateren.

Ook zijn er maatregelen nodig om de kans op wateroverlast te verkleinen. Inmiddels kan het waterschap het eerste schetsontwerp laten zien. Benieuwd hoe het eruit ziet? Kom dan naar de bewonersavond op maandag 12 juni om 20.00 uur in gemeenschapshuis De Koppel, Vleutstraat 22, Dieteren.

Dankzij dit project krijgt de Geleenbeek straks op de trajecten Holtummerweg tot A2 en vanaf de A2 bij Baakhoven tot aan de Holtum-Noordweg meer ruimte en wordt deze duurzamer en klimaatbestendiger ingericht. Hierdoor vermindert in de toekomst de kans op wateroverlast door hevige regenval in o.a. Baakhoven. Hierbij willen we de Geleenbeek zo natuurlijk mogelijk inrichten. Dan kunnen planten en dieren zich goed ontwikkelen in het dal van de beek.

Randvoorwaarden

Door de verbreding van de Rijksweg A2 tussen knooppunt ’t Vonderen en Kerensheide, is het nodig om het deel van de Geleenbeek dat parallel aan de A2 ligt te verleggen. Dit deel van de Geleenbeek is onderdeel van het Tracébesluit A2 en wordt door Rijkswaterstaat  gelijktijdig met de wegwerkzaamheden opgepakt. De twee delen die door Waterschap Limburg nu worden uitgewerkt, sluiten hierop aan.

Schetsontwerp

Waterschap Limburg en adviesbureau Viforis hebben de direct belanghebbenden en bewoners van Baakhoven gesproken over de plannen en op basis van gesprekken met hen is dit eerste schetsontwerp opgesteld. We horen graag wat u ervan vindt tijdens de bewonersavond. Graag van tevoren aanmelden via Elise Eskes, e.eskes@waterschaplimburg.nl.