Gemaal Tongerlo


Inleiding

Het gemaal in Tongerlo ten Noorden van Maasbree willen we vervangen. Op dit moment is het gemaal een assetknelpunt. Dit betekent dat we het gemaal gaan vervangen en dat we toetsen of het watersysteem nog optimaal functioneert. Om dit op te lossen onderzoeken we diverse mogelijkheden en stellen we samen met de omgeving een nieuw ontwerpprojectplan op.

Projectdoel

  • Waterstroming dat vanuit bovenstrooms richting het gemaal stroomt verbeteren
  • Inzakkende oevers langs de Tongerlo verminderen waar mogelijk
  • Levensduur van het gemaal verbeteren, door deze minder regelmatig te laten aan- en afslaan
  • Capaciteit van het gemaal vergroten, zodat extreme waterafvoer opgevangen en verwerkt kan worden

Wat willen gaan we doen?

  • We maken een nieuwe watergang, waardoor het water via de Lange Heide afgevoerd en verwerkt kan worden
  • We verplaatsen het gemaal bij Tongerlo, maken deze groter en zorgen voor een nieuwer systeem

Planning

Op dit moment zijn we in gesprek met verschillende partijen om het knelpunt op de lossen en een ontwerpprojectplan op te stellen. De omgeving kan hier over meedenken. Meer informatie volgt binnenkort.

Betrokkenen bij project

  • Gemeente Peel en Maas
  • Direct omwonenden
  • Provincie Limburg

Het project komt tot stand met steun van het ELFPO, 'Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland'.

Logo_POP3_EU

logo_prov_limburg_gesubsidieerd_door_kleur[1]

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Waterschap Limburg of kunt u contact opnemen met Simone Timmermans. Dit kan via het telefoonnummer +316 148 911 06 of per e-mail naar s.timmermans@waterschaplimburg.nl.

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email. Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.

Heeft u andere vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.