Herinrichting Vlootbeek


Afbeelding2

Inleiding

Door het natuurgebied Reigersbroek en landgoed Rozendaal stroomt de Vlootbeek. De Vlootbeek voldoet ter plaatse niet aan de eisen die horen bij een natuurlijk watersysteem. Deze eisen zijn vastgelegd in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Voor het traject vanaf de A73 tot aan de Linnerweg is nog onvoldoende duidelijk in hoeverre de Vlootbeek nu al voldoet aan de eisen van de KRW.

Projectdoel

Het doel is het natuurlijke systeem van de Vlootbeek te herstellen en daarmee te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Dat betekent dat we de natuur in en om de beek weer meer ruimte geven.  We verbeteren de waterkwaliteit, hebben aandacht voor de ecologie, vismigratie en de cultuurhistorie. De plannen voor de herinrichting worden afgestemd op de natuurontwikkeling binnen het natuurgebied Reigersbroek en het landgoed Rozendaal.

Wat gaan we doen?

  • Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de Vlootbeek natuurlijker in te richten;
  • Onderzoek naar, en herstel van vismigratie in het stroomgebied van de Vlootbeek;
  • Onderzoeken in welke mate het traject van de Vlootbeek vanaf de A73 tot aan de KRW voldoet.

Planning

De eerste stap binnen dit project is het komen tot een schetsontwerp. Dit schetsontwerp moet duidelijk maken welke maatregelen nodig zijn en waar we welke maatregelen willen nemen.
Bij het opstellen van een schetsontwerp houden we nadrukkelijk rekening met de gebiedskennis, de wensen en aandachtspunten van de omgeving. Hierdoor komen we achteraf niet voor verrassingen te staan. We betrekken de omgeving door persoonlijke gesprekken, inloopavonden, maar ook door het beschikbaar stellen van documenten en informatie via deze website.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Waterschap Limburg of kunt u, tijdens kantooruren, contact opnemen met omgevingsmanager Paul Geurts, via p.geurts@waterschaplimburg.nl of telefonisch via 06 461 845 39.

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via de aanmeldpagina.

Of volg ons op TwitterFacebookInstagram en LinkedIn. Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.