Digitale informatieavond schetsontwerp Natte Natuurparel Waterbloem


waterbloem

Afgelopen periode hield Waterschap Limburg een gebiedsproces rondom het project Natte Natuurparel Waterbloem. Er zijn verschillende overleggen geweest met belanghebbenden en omwonenden. Tijdens een digitale informatieavond op dinsdag 22 juni van 19.30 tot 21.00 uur licht Waterschap Limburg het definitieve schetsontwerp van het project Natte Natuurparel Waterbloem toe. Hieronder staat hoe de aanmelding hiervoor in zijn werk gaat.

Waterschapsbestuurder Josette van Wersch en wethouder Robert Martens zijn aanwezig bij de toelichting van adviesbureau RoyalHaskoningDHV.

Presentatie definitief schetsontwerp

Op basis van de ingebrachte wensen en ideeën heeft het waterschap een definitief schetsontwerp gemaakt met daarin de te nemen maatregelen. Dit ontwerp presenteren we tijdens de bijeenkomst van 22 juni. Met deze informatieavond ronden we de schetsfase van dit project af. We stellen ook het nieuwe team voor dat het plan definitief gaat maken.

Aanmelden

Aanmelden voor de informatieavond kan door een mail te sturen met daarin uw naam en 'schetsontwerp Waterbloem' naar j.timmermans2@waterschaplimburg.nl. U ontvangt daarna een link naar de digitale bijeenkomst.

Over het project

Het project wordt uitgevoerd op twee verschillende locaties. De eerste is de Natte Natuurparel Waterbloem (locatie nabij de boerderijweg). Hier willen we de waterkwaliteit verbeteren. Dit doen we door te voorkomen dat er invloed is van gebiedsvreemd water in het gebied Waterbloem. Vooral in het deelgebied Wijenhout is dit belangrijk. We scheiden hier het natuur- en landbouwwater door het landbouwwater om het natuurgebied heen te leiden via de Roggelsebeek en Zwartwaterlossing. Daarnaast houden we water vast in het natuurgebied door het toepassen van gronddammen en stuwen.

Bij de locatie boven Neer werken we aan een beter passend watersysteem voor landbouwkundig gebruik. Wateraanvoer voor peilbeheer van sloten in droge tijden, met behoud van voldoende afwatering in natte tijden. Ook is gekeken of het mogelijk is om weer water in de grachten van klooster Keijserbosch te krijgen.