Monding Hemelbeek


Afbeelding1

Inleiding

Waterschap Limburg gaat bij de Hemelbeek tussen het Julianakanaal en de Maas zorgen voor een betere ecologische inrichting van deze beek. Het mondingstraject van de Hemelbeek bij Elsloo bestaat uit een snelstromende beek die met een bodemval van ca. 1,7 meter uitmondt in de Maas. Een groot deel van het jaar betekent dit dat er op deze plek een kleine waterval is, waardoor vissen vanuit de Maas niet de Hemelbeek in kunnen trekken.

Beken zoals de Hemelbeek zijn van grote waarde voor onder andere vissen uit de Maas. Beekmondingen zijn heel belangrijk als paaigebied en vluchtplek voor vissen uit de Maas. Die van de Hemelbeek is bovendien een belangrijke schakel in een reeks van beekmondingen waardoor vissen zich verder kunnen verspreiden in de Maas.

Projectdoel

 • Vissen moeten ongehinderd door de monding van de Hemelbeek kunnen zwemmen;
 • Ecologische verbetering van de beek en oevers;
 • Realiseren van de KRW-doelstelling;
 • Door het herinrichten van deze beek verbinden we een aantal snelstromende beken in het noorden van de Maas met elkaar.

Het zoekgebied voor het project ligt rondom de beekloop van de Hemelbeek en loopt vanaf de duiker onder het Julianakanaal tot aan de Maas.

Wat gaan we doen?

Om tot een ontwerp én een projectplan te komen, volgden we vanaf het najaar van 2022 twee sporen; direct en indirect. Bij de indirecte dialoog informeren wij de omgeving via de website van het waterschap en nieuwsbrieven. Bij de directe dialoog hebben we persoonlijk contact in drie stappen.

Stap 1. Inventarisatie:
Bij de inventarisatie haalden we beelden, ervaringen, ideeën en wensen uit de omgeving op. Dit deden we door middel van gesprekken en/of een inloopmiddag.

Stap 2. Ontwerpen en afwegen: 
Hier werkten we de opgehaalde informatie uit in een schetsontwerp. Met behulp van een afwegingsmatrix bekeken we welk ontwerp het best passend en meest haalbaar is.

Stap 3. Ontwerp:
Hier maken we een gedetailleerder ontwerp. Dit ontwerp is gepresenteerd tijdens een informatieavond.

Stap 4. Vergunningprocedure:
Na het vaststellen van het definitief ontwerp, startten we de vergunningsprocedure en is de aanbesteding voorbereid.

Hoe bereiken wij de omgeving?

We benaderen de twee doelgroepen op verschillende wijze.

 • De direct betrokkenen bij het projectgebied, zoals maatschappelijke organisaties, ondernemers en terrein beherende organisaties in het projectgebied. Deze groep wordt via een bewonersbrief geïnformeerd over het project. Daarnaast vinden er één-op-één gesprekken en inloopmiddagen/avonden plaats.
 • De gebruikers van het gebied, bewoners en organisaties in de nabije omgeving van het zoekgebied. Deze groep wordt geïnformeerd door middel van een bewonersbrief, de projectpagina, de nieuwsbrief en deelname aan inloopmiddagen/avonden.
  Daarnaast wordt een kennisgeving van deze verkenning van het project gepubliceerd via de website: https://www.officielebekendmakingen.nl/

Planning

Het definitief ontwerp is gereed en in het laatste kwartaal van 2023 startte het  het vergunningentraject. Het plan en het vergunningentraject is in november 2023 toegelicht tijdens een informatieavond. De uitvoering van het project gaat binnenkort van start.

Betrokkenen bij project

 • Rijkswaterstaat
 • Adviesbureau Brouwers
 • Waterschap Limburg

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via de aanmeldpagina.

Of volg ons op TwitterFacebookInstagram en LinkedIn. Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.