Een kijkje in de wereld van waterveiligheid bij het waterschap


Ralph, onze Adviseur Waterveiligheid, neemt ons mee in de wereld van team waterveiligheid.

Ons doel is dat iedereen in Limburg goed kan slapen als het om waterveiligheid gaat

“Bij ons draait het om het realiseren van projecten voor waterveiligheid en kijken we of deze projecten passen binnen het beleid van ons waterschap. Samen met onze collega’s stellen we beleidskaders op voor hoogwaterveilig Limburg en geven advies hierover. bewaken ze. We geven richting aan onze organisatie voor de hoogwaterveiligheid, beoordelen of de keringen nog sterk genoeg zijn en kijken op de middellange termijn vooruit.

We zijn de eersten die advies geven over vergunningen en projecten. Dat doen we vroeg in het proces om de belangen van het waterschap zo goed mogelijk te behartigen. Als adviseur geven we dan richting aan het IPM-team, zodat zij binnen de gestelde tijd en budget kunnen werken.

Een mooi voorbeeld is het project van de zelfsluitende waterkering in Steyl (van het programma HWBP). Hierbij denken we niet alleen na over de grote kansen die dit met zich meebrengt, maar ook over de uitdagingen die we tegenkomen. Deze innovatie vereist minder menselijke handelingen dan een waterkering met schotbalken, waardoor de crisisorganisatie ontlast wordt, maar vraagt ook om nieuwe kennis en inzichten van onze beheerders.

Of het nu gaat om het grote project, zoals de waterkering in Steyl, of om gerelateerde kleinere kwesties, we passen altijd maatwerk toe en gaan voor een optimale inpassing binnen de gestelde kaders. We streven er ook naar om de mensen in Steyl te ondersteunen die nog steeds te kampen hebben met wateroverlast, zelfs na de installatie van de waterkering.”

Ga jij met ons de uitdaging aan? Bekijk onze vacatures hier.


Zie ook

Bekijk hier onze vacatures