Herinrichting Bosbeek Herkenbosch


Afbeelding1

Inleiding

Waterschap Limburg gaat onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de Bosbeek in Herkenbosch te herinrichten. De Bosbeek voldoet namelijk niet aan de eisen die horen bij een natuurlijk watersysteem. Met deze verkenning willen we onderzoeken welke aanpassingen mogelijk en nodig zijn om het beeksysteem wel te laten voldoen. Hierbij willen we zoveel als mogelijk aansluiten op de wensen vanuit de omgeving. Het gehele traject wordt onderzocht, van bron tot monding.

Wat gaan we doen?

Uit een eerdere studie is gebleken dat :

  • De bovenloop mogelijk in verbinding kan worden gebracht met het Herkenboscher- en Melickerven om zo de verdroging in de vennen tegen te gaan;
  • De middenloop eigenlijk het hele jaar droog staat en dat de potenties gering zijn;
  • De gebiedskenmerken van de benedenloop het beste passen bij een moerasbeek.

Hoe het bovenstaande is te vertalen in naar een ontwerp, gaan we in de komende tijd onderzoeken.

Hoe doen we dat ?

De eerste stap binnen dit project is het komen tot een schetsontwerp. Dit schetsontwerp moet duidelijk maken welke maatregelen nodig en mogelijk zijn. Bij het opstellen van een schetsontwerp houden we nadrukkelijk rekening met de gebiedskennis, de wensen en aandachtspunten van de omgeving. Hierdoor komen we achteraf niet voor verrassingen te staan. We betrekken de omgeving door persoonlijke gesprekken, inloopavonden of middagen, maar ook door het beschikbaar stellen van documenten en informatie via deze website.

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.
Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.