Herinrichting Bosbeek Herkenbosch


Afbeelding1

Inleiding

Waterschap Limburg gaat onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de Bosbeek in Herkenbosch te herinrichten. De Bosbeek voldoet namelijk niet aan de eisen die horen bij een natuurlijk watersysteem. Met deze verkenning willen we onderzoeken welke aanpassingen mogelijk en nodig zijn om het beeksysteem wel te laten voldoen. Hierbij willen we zoveel als mogelijk aansluiten bij de wensen vanuit de omgeving. Het gehele traject wordt onderzocht, van bron tot monding.

Wat gaan we doen?

Uit een eerdere studie is gebleken dat :

  • De bovenloop mogelijk in verbinding kan worden gebracht met het Herkenboscher- en Melickerven om zo de verdroging in de vennen tegen te gaan;
  • De middenloop eigenlijk het hele jaar droog staat en dat de potenties gering zijn;
  • De gebiedskenmerken van de benedenloop het beste passen bij een moerasbeek.

Hoe het bovenstaande is te vertalen in een ontwerp, gaan we in de komende tijd onderzoeken.

Hoe doen we dat ?

De eerste stap binnen dit project is het komen tot een schetsontwerp. Dit moet duidelijk maken welke maatregelen nodig en mogelijk zijn. Bij het opstellen van het schetsontwerp houden we nadrukkelijk rekening met de gebiedskennis, de wensen en aandachtspunten van de omgeving. Hierdoor komen we achteraf niet voor verrassingen te staan. We betrekken de omgeving door persoonlijke gesprekken, inloopavonden of middagen, maar ook door het beschikbaar stellen van documenten en informatie via deze website.

Samenwerking

Waterschap Limburg werkt samen met de Provincie Limburg en de gemeente Roerdalen aan het 'Programmaplan Verbinding Roerdal-Meinweg 2022-2027'. Het doel van dit programma is onder andere het coördineren van de gebiedsontwikkelingen rondom het Flinke Ven en de herinrichting van de Bosbeek. Hierbij hanteren de partners het credo 'gezamenlijk doen wat meerwaarde heeft en individueel doen wat logischerwijs kan'.

Het herinrichtingsproject van de Bosbeek is een deelproject dat zich enkel richt op de verbetering van de Bosbeek en niet op de gebiedsontwikkeling Flinke Ven. Dit gebied wordt aangepakt door de Provincie Limburg.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Waterschap Limburg of kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Paul Geurts via +316 461 845 39 of per e-mail via p.geurts@waterschaplimburg.nl.

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via de aanmeldpagina.

Of volg ons op TwitterFacebookInstagram en LinkedIn. Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.