Vuilvang Niers


Vuilvanginstallatie Niers (Breedbeeld)

Inleiding

Bij de Niers in Milsbeek staat een vuilvanginstallatie. Deze is te vinden bij de kruising met de Bloemenstraat en de provinciale weg N271. Tijdens maaiwerkzaamheden hangen we balken in de rivier die ervoor zorgen dat het maaisel richting de vuilvanginstallatie drijft. De installatie zorgt ervoor dat dit in het naastgelegen bassin terecht komt. We halen dit maaisel vervolgens met een kraan uit het water.  De huidige installatie kan niet 'op zichzelf' functioneren. Dit betekent dat er altijd een mobiele kraan ingezet moet worden en de balken in de rivier dwars moeten liggen. De vuilvang is verouderd en is toe aan modernisering. We onderzoeken de technische mogelijkheden hiervoor.

Bovendien heeft de vervanging van de vuilvanginstallatie direct te maken met de herinrichting van de monding van de Milse Beeck (voorheen de Kroonbeek) in de Niers, zoals overeengekomen in het beekmondingenconvenant tussen Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat. De herinrichting van de monding van de Milse Beeck wordt daarom gecombineerd met de vervanging van de vuilvanginstallatie. Hoe de exacte
plannen er precies uit komen te zien moeten we nog uitwerken. De omgeving kan meedenken over de inpassing en de inrichting.

Projectdoel

  • Het hele jaar door ervoor zorgen dat de Niers in schoon blijft.
  • Een vuilvanginstallatie bouwen die altijd goed werkt en voldoet aan de huidige eisen van het waterschap.
  • De monding van de Milse Beeck in de Niers op orde brengen volgens de KRW-richtlijn.

Wat gaan we doen?

  • We onderzoeken de technische mogelijkheden voor een installatie die, buiten het maaiseizoen om, vuil uit de rivier kan verwijderen.
  • We bekijken diverse varianten van het plan om te bepalen wat het meest succesvol is.
  • Met participatie kan de omgeving meedenken over de inpassing en de inrichting hiervan.

Planning

Op dit moment werken we het plan verder uit. We bekijken dan verschillende varianten van het plan en bepalen welke maatregelen de beste resultaten opleveren. We verwachten in 2024 en 2025 nog met de planuitwerking bezig te zijn.

Inloopavond Milsbeek 26 oktober

Op donderdag 26 oktober 2023 organiseerde het waterschap samen met de Lob van Gennep een inloopavond in Milsbeek. Tijdens de inloopavond deelden we de eerste uitgewerkte varianten van het plan. Aan de zijkant van deze projectpagina vindt u een verslag van de inloopavond.

Vooralsnog starten we in 2026 met de uitvoering van het project.

Betrokkenen bij project

  • Omwonenden
  • Gemeente Gennep

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Waterschap Limburg of kunt u, tijdens kantooruren, contact opnemen met omgevingsmanager Kelly Nijsten. Dit kan telefonisch, tijdens kantooruren, via +316 517 393 75 of per e-mail via k.nijsten@waterschaplimburg.nl.

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via de aanmeldpagina.

Of volg ons op TwitterFacebookInstagram en LinkedIn. Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.