Dam buffer de Dem en middenloop Caumerbeek


Inleiding

Het Waterschap Limburg richt 1,0 kilometer van de in totaal ca. 10 kilometer lange Caumerbeek opnieuw in. Tevens wordt de dam bij buffer De Dem verstevigd.

Projectdoel

  • Caumerbeek middenloop beschermen tegen wateroverlast
  • Schoon en vuil water scheiden
  • Caumerbeek en Palenbergerbeek natuurlijker inrichten
  • Waterberging buffer Palenbergerbeek vergroten
  • Optimalisatie functioneren regenwaterbuffer de Dem

Wat gaan we doen?

Caumerbeek/Palenbergerbeek

  • Beekprofiel verruimen

Regenwaterbuffer de Dem

  • Rooien bestaande beplanting
  • Verbreden / verstevigen bestaande dam

Planning

De uitvoering van dit project staat gepland in 2019

Betrokkenen bij project

Gemeente Heerlen, omwonenden en belanghebbenden

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Voor de meest actuele informatie volg  ons op Twitter (@WLomgeving) en Facebook (@waterschaplimburg). Heeft u vragen? Neem dan contact op met projectleider Wil Coenen via
088 – 88 90 100 of mail naar info@waterschaplimburg.nl