“Als sportvisser ondersteun ik bij op peil houden vis- en waterstand”

Gepubliceerd op 15 augustus 2018

Thijs Belgers 1

Thijs Belgers groeide op bij de Maas en op zijn zesde maakte hij dankzij een enthousiaste buurman kennis met de vissport. Dat was het begin van een levenslange liefde voor vissen, water en natuur. Samen met zijn collega-sportvissers en Waterschap Limburg zet hij zich tijdens de droogte in om de waterstand van de beken rond Vlodrop op peil te houden en vissterfte tegen te gaan. “We moeten allemaal ons steentje bijdragen.”

Thijs Belgers kan zich een leven zonder rivieren niet voorstellen. Hij groeide op in Herten aan de Maas, woonde twee jaar op een woonboot en nu alweer 25 jaar aan de Roer in Vlodrop. Een ideale locatie voor zijn grootste hobby’s: sportvissen en waterbeheer. “Ik heb altijd een sterke band met het water gehad”, vertelt Thijs. “Mijn hele leven heb ik gesurft, gezeild, geschaatst en gevist. Het water kan ik niet missen. Als ik vis, voel ik me één met de natuur. Zeker op de Roer, een natuurlijke zijrivier van de Maas. Een rivier zonder dammen, stuwen en boten en met zo’n vijftig vissoorten, bevers, talloze vogelsoorten en insecten. Het is prachtig om tijdens het vissen even deel uit te maken van die pure natuur.”

Samenwerking met Waterschap Limburg

Veertig jaar was Thijs bestuurslid van Hengelsportvereniging De Rietvoorn en hij is nog altijd bestuurslid van Sportvisserij Limburg. Hij heeft bovendien zitting in het Platform Visstandbeheer van Sportvisserij Nederland. “Ik vind niet alleen vissen leuk, maar waterbeheer ook”, zegt Thijs. “Ik combineer mijn hobby daarom met natuurbehoud. Zo bewaak ik met onze vereniging de visstand op de Roer, kweken we zelf zalm en help ik Waterschap Limburg bij visstandonderzoek en onderhoudsprojecten.”

Niet vissen tijdens droogte

Tijdens de droogte deze zomer nam Sportvisserij Limburg maatregelen om problemen te voorkomen. Leden werd gevraagd om niet te gaan vissen, omdat het warme water weinig zuurstof bevat. “Als je een gevangen vis teruggooit, kan hij misschien niet meer genoeg zuurstof krijgen om te herstellen”, zegt Thijs. “Dat willen we voorkomen. Daarnaast werkt De Rietvoorn samen met Waterschap Limburg. Onze leden houden actief hun visstek rond de Roer in de gaten. Stroomt er genoeg water door de beken, is er vissterfte? We brengen rapport uit aan het waterschap en assisteren als er actie wordt ondernomen. Zo heb ik geholpen om zestig vissen uit een te droge beek te halen en die elders weer uit te zetten.”

Waterstand op peil houden

Visserij Beheer Commissie Roerdal, waar De Rietvoorn deel van uitmaakt, en het waterschap werken bovendien samen met een molenaar bij het bewateren van de beken rond de Roer. De molenaar kan water opstuwen en loslaten, zodat het hele bekengebied onder water loopt. “Zo houden we de waterstand rond de Roer ook tijdens extreme droogte op peil.”

Veranderingen zijn zorgwekkend

Waterschap Limburg heeft het programma Water in Balans opgezet om de problemen aan te pakken die door het veranderende klimaat ontstaan. Daarbij wordt medewerking van burgers, boeren en organisaties gevraagd. Thijs maakt zich veel zorgen over klimaatverandering. “Met hoogwater hebben we in Limburg leren leven, maar extreme droogte is nieuw” zegt hij. “Daar moeten we mee om leren gaan. Ik ben bewust heel zuinig met water. Ik heb een oude waterput in de tuin waaruit ik grondwater kan pompen en ik vang regenwater op. We zijn de aarde aan het uitputten en we moeten allemaal ons steentje bijdragen om dat tij te keren. Ook als daar ingrijpende maatregelen voor nodig zijn.”