Waterhuishouding Griendtsveen


Waterschap Limburg-oplevering gemalen Griendtsveen-3 (Breedbeeld)

DIT PROJECT IS UITGEVOERD

Inleiding

Het dorp Griendtsveen ligt tussen de natuurgebieden Deurnsche Peel (Noord-Brabant) en Mariapeel (Limburg) in. Om deze hoogveengebieden in stand te houden en te versterken (Natura 2000) wordt al 20 jaar gewerkt aan het vasthouden van zoveel mogelijk regenwater in het gebied. Ook de afgelopen jaren is hier nog aan gewerkt: In het Leegveld (Deurnsche Peel) door waterschap Aa en Maas en de Driehonderd Bunders (Mariapeel) door Staatsbosbeheer.

Inwoners van Griendtsveen maakten zich zorgen over de vernattende effecten van al deze maatregelen op de wateroverlast in het dorp.

We werkten samen met  provincie Limburg, gemeente Horst aan de Maas, Staatsbosbeheer en de dorpsraad van Griendtsveen om het waterpeil in het gebied goed te kunnen sturen en wateroverlast in het dorp te voorkomen.

Wat wilden we bereiken?

  • We wilden het waterpeil in en om Griendtsveen goed kunnen besturen. Hierdoor voorkomen we schade aan woningen door hoogwater en droogte én houden we het goede waterpeil voor de natte natuur.
  • Door klimaatverandering hebben we steeds vaker hevige regenbuien en droogte in de zomer. Het systeem dat we nu hebben gebouwd moet die veranderingen nu en in de toekomst aankunnen.
  • We verstevigden de kade langs de Helenavaart. Er kan dan meer water door de vaart stromen. Ook kunnen bevers dan geen burchten meer in de kade graven. Zo blijven ze stevig en veilig.
  • Aan de oostkant van Mariapeel leek water richting de landbouwgronden weg te lekken. We onderzochten wat daar precies gebeurde en of we extra oplossingen konden vinden om dit te voorkomen.

Wat hebben we gedaan?

We maakten een soort polder voor Griendtsveen. Hierdoor kunnen we problemen door droogte of hoogwater beter voorkomen. Het gemaal Lavendel was toe aan vervanging en het lag op een onhandige plek. We haalden dit gemaal weg en plaatsen twee nieuwe gemalen op andere plekken. Met deze gemalen kunnen we bij hevige regenbuien sneller het water het gebied uit pompen en wateroverlast voorkomen. Tijdens droge periodes kan er juist water het gebied ingepompt worden om het inklinken van de grond en andere droogteschade te voorkomen.

In het dorp zelf verbeterden we de sloten, bijvoorbeeld door ze te verbreden of te verplaatsen.

We hebben gekeken naar het effect van de natte natuurgebieden op de landbouw in de omgeving van Grauwveen en Horster Driehoek. Staatsbosbeheer heeft in 2021 maatregelen getroffen om de mogelijke lekken van de Mariapeel richting de landbouwgronden te dichten. Dit helpt uiteindelijke de natuur én de landbouw. Ook kijkt Staatsbosbeheer nog hoe zij overlast door muggen in toom kan houden.

Planning

Op dit moment zijn we bezig met het opstellen van het beheer- en onderhoudsplan (BOM). Hierin maken we afspraken over beheer en onderhoud tussen verschillende partijen in het gebied. Een van de onderdelen van de totstandkoming van het plan is een moment waarop inwoners van Griendtsveen hun wensen kenbaar kunnen maken over het beheer en onderhoud. Daarom organiseren we op woensdag 3 april 2024 tussen 17:00 en 20:00 een inloopmoment in gemeenschapshuis de Zaal in Griendtsveen.

Projectoplevering 30 november 2023

Op donderdagmiddag 30 november organiseerden we een feestelijke oplevering en leverden we het project samen met de omgeving op. In het nieuwsbericht leest u meer over de geslaagde oplevering van het project.

Projectplan ter inzage

Bij besluit van 15 februari 2022 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg het projectplan 'Polder Griendtsveen' vastgesteld. Het vastgestelde projectplan alsmede het besluit tot wijziging van de legger lagen van 8 maart 2022 tot en met 18 april 2022 ter inzage via het digitale Waterschapsblad op de website van officiële bekendmakingen.

Betrokkenen bij project

  • Dorpsraad Griendtsveen
  • Gemeente Horst aan de Maas
  • Staatsbosbeheer
  • Provincie Limburg

provincielimburg gesubsidieerd_door_kleur_1

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Waterschap Limburg of kunt u, tijdens kantooruren, contact opnemen met Marco Siecker. Dit kan via het telefoonnummer +31 6 8191 8141 of per e-mail naar m.siecker@waterschaplimburg.nl

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via de aanmeldpagina.

Of volg ons op TwitterFacebookInstagram en LinkedIn. Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.