Waterhuishouding Griendtsveen


20230719_Luchtfotos-49 (Breedbeeld)

Inleiding

Het dorp Griendtsveen ligt tussen de natuurgebieden Deurnsche Peel (Noord-Brabant) en Mariapeel (Limburg) in. Om deze hoogveengebieden in stand te houden en te versterken (Natura 2000) wordt al 20 jaar gewerkt aan het vasthouden van zoveel mogelijk regenwater in het gebied. Ook de komende jaren wordt hier nog aan gewerkt: In het Leegveld (Deurnsche Peel) door waterschap Aa en Maas en de Driehonderd Bunders (Mariapeel) door Staatsbosbeheer.

Inwoners van Griendtsveen maken zich zorgen over de vernattende effecten van al deze maatregelen op de wateroverlast in het dorp.

We werken samen met  provincie Limburg, gemeente Horst aan de Maas, Staatsbosbeheer en de dorpsraad van Griendtsveen om in de toekomst  het waterpeil in het gebied goed te kunnen sturen en wateroverlast in het dorp te voorkomen.

Wat willen we bereiken?

  • We willen het waterpeil in en om Griendtsveen goed kunnen besturen. Hierdoor voorkomen we schade aan woningen door hoogwater en droogte én houden we het goede waterpeil voor de natte natuur.
  • Door klimaatverandering hebben we steeds vaker hevige regenbuien en droogte in de zomer. Het systeem dat we nu bouwen moet die veranderingen nu en in de toekomst aankunnen.
  • We verstevigen de kade langs de Helenavaart. Er kan dan meer water door de vaart stromen. Ook kunnen bevers dan geen burchten meer in de kade graven. Zo blijven ze stevig en veilig.
  • Aan de oostkant van Mariapeel lijkt water richting de landbouwgronden weg te lekken. We onderzoeken wat daar precies gebeurt en of we extra oplossingen moeten/kunnen vinden om dit te voorkomen.

Wat gaan we doen?

We maken een soort polder voor Griendtsveen. Hierdoor kunnen we problemen door droogte of hoogwater beter voorkomen. Het gemaal Lavendel is toe aan vervanging en het ligt op een onhandige plek. We halen dit gemaal weg en plaatsen twee nieuwe gemalen op andere plekken. Met deze gemalen kunnen we bij hevige regenbuien sneller het water het gebied uit pompen en wateroverlast voorkomen. Tijdens droge periodes kan er juist water het gebied ingepompt worden om het inklinken van de grond en andere droogteschade te voorkomen.

In het dorp zelf verbeteren we de sloten, bijvoorbeeld door ze te verbreden of te verplaatsen.

We hebben gekeken naar het effect van de natte natuurgebieden op de landbouw in de omgeving van Grauwveen en Horster Driehoek. Staatsbosbeheer gaat in 2021 maatregelen treffen om de mogelijke lekken van de Mariapeel richting de landbouwgronden te dichten. Dit helpt uiteindelijke de natuur én de landbouw. Ook kijkt Staatsbosbeheer hoe zij overlast door muggen in toom kan houden.

Planning

Dit project is in uitvoering.

Betrokkenen bij project

  • Dorpsraad Griendtsveen
  • Gemeente Horst aan de Maas
  • Staatsbosbeheer
  • Provincie Limburg

provincielimburg gesubsidieerd_door_kleur_1

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Waterschap Limburg of kunt u contact opnemen met Marco Siecker. Dit kan via het telefoonnummer +31 6 8191 8141 of per e-mail naar m.siecker@waterschaplimburg.nl

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.