Hoogwatergeul Valkenburg (Leeuw brouwerij)


Inleiding

De kern van Valkenburg is gevoelig voor de gevolgen van (overmatige) regenval waardoor er wateroverlast op kan treden. Om dit in de toekomst te voorkomen, wordt het voormalige Leeuwterrein in Valkenburg in 2021 herontwikkeld. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Gemeente Valkenburg aan de Geul, de Provincie Limburg en projectontwikkelaar Wyckerveste.

Projectdoel

Het doel van de werkzaamheden is om waterafvoer bij hevige regenval te verbeteren waardoor wateroverlast in de kern van Valkenburg zo veel mogelijk voorkomen wordt. Daarnaast wordt achterstallig onderhoud aan de kademuren weggewerkt en een vismigratieknelpunt opgeheven waardoor vissen beter stroomopwaarts de Geul door kunnen zwemmen.

Wat gaan we doen?

1. Aanleg van een hoogwatergeul

Er wordt een hoogwatergeul aangelegd waardoor er meer water afgevoerd kan worden bij hevige regenbuien. De hoogwatergeul wordt gegraven op het voorterrein van de oude Leeuw brouwerij. Er wordt verwacht dat er een paar keer per jaar water door de hoogwatergeul afgevoerd zal worden.

2. Verbeteren van vismigratie

De bodem van de Geul wordt met grind vlakker gemaakt zodat vissen hier makkelijker overheen kunnen zwemmen.

3. Aanleg en herstel van oeverbescherming/kademuren Geul

Vanaf de Polfermolen tot aan de Molentak Kruitmolen is de oeverbescherming van de Geul in verval geraakt. Het achterstallig onderhoud aan de bestaande kademuren wordt in dit project weggewerkt en er wordt aan twee kanten nieuwe stapelmuren gebouwd.

4. Aanvullende voorzieningen

De oprijlaan naar Par’Course wordt opgewaardeerd waarbij de huidige toegangsweg qua uitstraling kwalitatief wordt verbeterd. Daarnaast worden er verbindingen naar bestaande wandelpaden gerealiseerd en wordt er een regenwaterbuffer aangelegd die aangesloten wordt op de hoogwatergeul. Deze regenwaterbuffer zorgt voor de opvang van het regenwater dat afgekoppeld wordt in de bovenliggende woonwijk Broekhem-Zuid.

valkenburg 1

Planning

De uitvoering van de hoogwatergeul (HWG)  is in 2020 gestart en in juni 2021 opgeleverd. In juli tijdens de hoogwatercrisis kreeg zij meteen de vuurdoop. Naar aanleiding van dat hoog water is er schade aan de HWG ontstaan, die begin 2023 hersteld is. Direct daarna werden de werkzaamheden opnieuw op de proef gesteld, met een flinke hoeveelheid water door de Geul. Inmiddels is de HWG in Valkenburg in principe klaar.

Voor het hele project, waarvan de hoogwatergeul onderdeel is, geldt dit nog niet.  Aannemer Kurvers is namens het Waterschap Limburg en de Gemeente Valkenburg gestart met de werkzaamheden in de Geul bij Par’Course.

In de Geul zijn big bags geplaatst die een dam vormen die ervoor zorgt dat de Geul tijdelijk via de by pass kan stromen.

Een team specialisten heeft de vissen in de Geul afgevangen en elders in de Geul weer uitgezet.

De Geul lijkt hoger te staan, de waterstanden worden in de gaten gehouden. De doorstroming is gegarandeerd. Wanneer onverhoopt hogere afvoer van de Geul plaatsvindt, kan het water over de dam heen lopen. In het uiterste geval kan de dam worden verwijderd.

De aannemer werkt nu aan een nieuwe fundering voor het herstel van de stapelmuren en mergelmuren. Stroomafwaarts, bij de vijver van Shimano, is de aannemer ook gestart met herstel van een ingestorte kademuur (door het hoogwater van 2021). De werkzaamheden in de Geul zijn voorzien tot eind van dit jaar. Begin 2024 wordt het voorterrein verder afgewerkt.

Betrokkenen bij project

  • Provincie Limburg;
  • Gemeente Valkenburg aan de Geul;
  • Omwonenden;
  • Projectontwikkelaar Wyckerveste.

Het project wordt mede gefinancierd door de Provincie Limburg vanuit het partnercontract 2016-2021.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit project? Neem dan, tijdens kantooruren, contact op met omgevingsmanager Jacques Timmermans via 088 – 88 90 100 of mail: j.j.timmermans@waterschaplimburg.nl.

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via de aanmeldpagina.

Of volg ons op TwitterFacebookInstagram en LinkedIn. Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.