Vergunningen


Om overlast voor omwonenden te voorkomen, de dijken stevig te houden en het leven in en om beken te beschermen, zijn er regels voor wonen, werken en recreëren in en langs het water.

Om overlast voor omwonenden te voorkomen, de dijken stevig te houden en het leven in en om beken te beschermen, zijn er regels voor wonen, werken en recreëren in en langs het water.

Waterschap Limburg heeft regels opgesteld en heeft deze vastgelegd in de Waterschapsverordening. In het omgevingsloket kunt u met behulp van de vergunningcheck vinden waar welke regels gelden.

U moet een vergunning aanvragen. Hoe doet u dat?

Voor complexe activiteiten heeft u een vergunning nodig. U kunt alle vergunningen aanvragen via het Omgevingsloket. Na uw aanvraag kan het acht weken tot zes maanden duren voordat u uw vergunning krijgt. In de vergunning is aangegeven aan welke specifieke regels u zich moet houden. Voor veelvoorkomende vergunningen hebben we al beleidsregels opgesteld. In deze beleidsregels staat op basis van welke criteria wij uw aanvraag beoordelen. Zo kunt u van tevoren de haalbaarheid van uw plannen inschatten en uw aanpak indien nodig aanpassen. Daarnaast krijgt u soms maatwerkvoorschriften die specifiek gelden voor uw situatie.

Direct vergunning aanvragen