Bouwen en activiteiten bij een dijk


Gaat u een schuur of tuinhuis bouwen of een terras of vlonder aanleggen bij een dijk, grootschalige projecten uitvoeringen, kabels en leidingen verleggen of een evenement organiseren? Alles wat u op of in de buurt van een dijk doet, kan de dijk beschadigen. Daarom heeft u toestemming van het waterschap nodig wanneer u hier iets onderneemt.

Beschermingszone rondom een dijk

De regels voor activiteiten rondom een dijk gelden op de dijk zelf en op de aangrenzende strook grond aan beide kanten van de dijk.

  • In Noord- en Midden Limburg is deze beschermingszone in het algemeen 40 meter groot.
  • In Zuid-Limburg geldt in beginsel een beschermingszone van 10 meter.

Waar nodig, is er meer gereserveerd. In de legger van het betreffende gebied staat bij elk stuk dijk de exacte beschermingszone.

Naast de regelgeving van het waterschap kunnen ook andere regels van toepassing zijn. Soms heeft u een omgevingsvergunning van de gemeente nodig.


Zo vraagt u een vergunning aan

U vraagt een vergunning aan via het Omgevingsloket Online. Houd daarbij rekening met een doorlooptijd van acht weken tot zes maanden voor complexe aanvragen. Neem voordat u een vergunning aanvraagt contact op met ons team Vergunningen en plantoetsing. Wij toetsen of uw activiteit haalbaar is en helpen u bij het doen van een aanvraag.