Natuuronderzoek


Ecologisch onderzoek_val waterspitsmuis

Om een goed beeld te krijgen van alle flora en fauna, oftewel planten en dieren, is natuuronderzoek nodig.

De onderzoeker bekijkt op uw terrein of hij beschermde dieren en planten aantreft, of sporen zoals nesten en holen. Er wordt ook gekeken naar leefgebieden die geschikt kunnen zijn voor beschermde soorten. Dat zegt namelijk iets over de mogelijke aanwezigheid van deze soorten. De duur van dit onderzoek is afhankelijk van de dieren, of hun sporen, die de onderzoeker verwacht aan te treffen. Bij bepaalde dier- en plantsoorten moet de onderzoeker meerdere malen uw terrein betreden. Bij bijvoorbeeld de vleermuis moet de onderzoeker verspreid over het jaar, 5 keer een aantal uur uw terrein betreden om te posten. Voor de inventarisatie van beschermde planten volstaan 2 korte bezoeken. De coördinator onderzoeken legt u vooraf uit welke natuuronderzoeken op uw terrein nodig zijn en hoeveel tijd ieder onderzoek in beslag zal nemen.