Kabels en leidingen onderzoek


kabels en leidingen onderzoek

Om te inventariseren welke kabels en leidingen er allemaal liggen is onderzoek nodig.

Tijdens het onderzoek meet de onderzoeker met een grondradar welke kabels en leidingen er allemaal liggen. Vervolgens graaft de onderzoeker gericht proefsleuven. Na de ligging van de kabels en leidingen te hebben vastgesteld maakt de onderzoeker de proefsleuven weer dicht. Het grondradaronderzoek duurt 1 uur. Het proefsleuven onderzoek neemt een dagdeel in beslag. Als er kabels en leidingen op ongunstige plekken voor de dijk liggen, kan worden besloten om de kabels en leidingen te verleggen. Dit gebeurt uiteraard in overleg met u.