Geotechnisch onderzoek


Geotechnisch onderzoek_sondering

Voor het bepalen van de opbouw en het draagvermogen van de bodem is geotechnisch onderzoek nodig.

Aan de hand van grondboringen en sonderingen kan de onderzoeker de opbouw en het draagvermogen van de bodem bepalen. De grondboringen hebben een beperkte diepte (tot 5 meter) en worden handmatig of mechanisch uitgevoerd. De sonderingen (tot 20 meter) voert de onderzoeker met behulp van een sondeerwagen uit. Ieder boorgat is enkele centimeters groot en wordt na afloop weer dichtgemaakt. Het kan voorkomen dat de onderzoeker de handboringen, sonderingen of mechanische boringen niet gelijktijdig kan uitvoeren en meerdere malen uw terrein moet betreden.

Uit de resultaten van het geotechnisch onderzoek kan blijken dat er nog aanvullend onderzoek nodig is op uw terrein. In dat geval neemt de coördinator onderzoeken opnieuw contact met u op.