Archeologisch onderzoek


Archeologisch onderzoek is nodig om vast te stellen waar archeologische vindplaatsen aanwezig zijn.

De gebieden met een hoge verwachting op archeologische vondsten worden onderzocht door verkennende boringen te zetten. Als deze boringen aanleiding geven tot een nader onderzoek worden er aanvullende boringen gezet en proefsleuven gegraven. Dit is een intensief onderzoek waarbij particuliere percelen zo mogelijk vermeden worden. Dit onderzoek neemt maximaal tweemaal een dagdeel in beslag.