Herinrichting Huilbeek


Inleiding

In 2022 gaan we de Huilbeek anders inrichten. We pakken de beek in drie delen aan, waarbij we verschillende doelen dienen.

Planning

Begin augustus hebben wij de aannemer Wetering gecontracteerd die de werkzaamheden voor ons gaat uitvoeren.
De aannemer zal meteen na de bouwvak (eind augustus) voorbereidingen treffen om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Samen met de aannemer, gemeente en andere betrokken partijen streven wij naar een oplevering eind 2022.

Projectdoel

Deel 1: Maasmonding – de vernieuwde dijk
Klimaatrobuustere natuurlijke beek

Vanaf de dijk tot aan de Maas gaan we de Huilbeek natuurlijker inrichten. We zorgen voor meer schaduw in de beek, schoner water, bochten in de beek en betere zwemroutes voor vissen. Hierdoor geven we planten en dieren in en om de beek een betere leefomgeving en wordt visoptrek vanuit de Maas mogelijk. Het waterpeil in de beek blijft zoveel mogelijk constant omdat er veel landbouw in het gebied is, dat gebaat is bij een constant waterpeil.

Bovendien wordt de beek klimaatrobuuster omdat de beek meer ruimte krijgt, doordat we het talud gaan verflauwen. Dan kan de beek meer water afvoeren bij hevige neerslag en houdt de beek langer water vast in droge periodes. Ook leggen we onderhoudspaden aan langs de beek, zodat de beek goed bereikbaar en zichtbaar blijft.

Deel 2: Groene buffer
Natuurlijke beek, schoner water en een robuuster rioleringssysteem

Samen met de gemeente Beesel gaan we direct achter de vernieuwde dijk aan de Beekstraat een buffer aanleggen. Deze buffer kan regenwater en rioolwater opvangen. Zo voorkomen we wateroverlast in de omgeving. De buffer krijgt een natuurlijke uitstraling waar de Huilbeek doorheen zal stromen. Het grootste deel van de buffer staat dan meestal droog.

Deel 3: Waterafvoer voor de ontwikkeling van het Beesels Broek en het behoud van de landbouw

Vanaf de Ruys van Splintersingel tot aan het einde van de Huilbeek, is de beek geen natuurbeek meer. De beek ligt daar voor het afvoeren van water uit het Beesels Broek en de omliggende landbouwgrond. De beek moet hier verbreed worden zodat het meer water kan wegvoeren dat uit het Beesels Broek komt. Ook maken we de taluds van de beek minder steil, zodat ze niet meer instorten en minder onderhoud nodig is.

Wat gaan we doen?

 • Een deel van de beek slingerend en natuurlijker inrichten
 • Onderhoudspaden aanleggen
 • Een buffer aanleggen
 • Een deel van de beek verbreden.

Betrokkenen bij project

 • Provincie Limburg
  logo_prov_limburg_gesubsidieerd_door_kleur[1]
 • Rijkswaterstaat
  IW_RW_Logo_online_ex_pos_nl witte achtergrond
 • Stichting Limburgs Landschap
 • Staatsbosbeheer
 • Gemeente Beesel

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.
Heeft u vragen? Omgevingsmanager Kelly Nijsten staat voor u klaar. Neem contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.