Week van Ons Water


Week van Ons Water

Van 16 tot en met 27 oktober vindt de najaarseditie van de Week van Ons Water plaats. Waterschap Limburg doet mee met drie verschillende evenementen, leuk voor jong en oud.

U draait de kraan open… en er komt schoon drinkwater uit. Om bijvoorbeeld te drinken, eten te bereiden of onze tuinen en gewassen te besproeien. Het lijkt zo gewoon, maar weet u wat er bij komt kijken om schoon, veilig en voldoende water in ons land te hebben en houden? En weet u wat ervoor nodig is om Limburg veilig achter onze dijken en duinen te houden?

Tijdens de Week van Ons Water staan we bij ons water stil. Het thema van de week van dit najaar is waterveiligheid. We krijgen steeds vaker te maken met wateroverlast in landelijke en bebouwde gebieden door klimaatverandering. We willen de overlast hiervan verminderen en zorgen dat beekdalen hier beter tegen bestand zijn. Ook andere klimaatvraagstukken zoals droogte nemen we hierin mee. Door diezelfde klimaatverandering gaat de Maas meer water afvoeren. We weten dat veel dijken daar niet tegen bestand zijn. Om de mensen en bedrijven te blijven beschermen, versterken en verleggen we samen met gemeenten, provincie Limburg en het Rijk onze dijken. Waterschap Limburg wil Limburg veilig en klaar maken en houden!
Met een drietal evenementen geven we u een kijkje in de keuken van het waterschap en haar taken.

Wandel mee langs het Geuldal

wvow - geuldal 600-300

Onze gids wandelt op 16 oktober met jou langs het nieuw op te zetten gebiedsproject Geuldal.

Excursie over de Maas

wvow - rondvaart 600-300

Op 17 oktober organiseren we een boottocht met informatie over Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum en dijkversterking Well

Wandeling dijkversterking Neer

Hammermolenstuw-Neer

We wandelen op 23 oktober langs de toekomstige dijkversterking bij Neer. Het wordt een mooie mix van kennisdeling, natuur en cultuur!

Waarom de Week van Ons Water?

De Week van Ons Water is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, waterschappen, provincies, gemeenten, waterbedrijven en watermusea om een kijkje te nemen in de wereld van het waterbeheer in Nederland. In heel Nederland, dus ook in onze provincie.
Waterschap Limburg doet mee aan de Week van Ons Water omdat we graag werken met en voor de omgeving! Via een drietal evenementen vertellen wij u meer over ons werk en zorgen we dat bezoekers meer oog hebben voor water en waterveiligheid in onze provincie. En laten we zien waarom dat zo belangrijk is. Bovendien komen we zo direct in contact met de mensen voor wie wij werken.