Aanpak wateroverlast in het Gulpdal


Inleiding

Bestuurders van Staatsbosbeheer, gemeente Gulpen-Wittem, Provincie Limburg en Waterschap Limburg hebben in oktober 2018 een handtekening gezet onder een overeenkomst om gezamenlijk maatregelen te treffen tegen wateroverlast in het Gulpdal. Aanleiding hiervoor was de flashflood die in juli 2012 met name in Slenaken grote overlast en schade heeft veroorzaakt. De opgave om wateroverlast in het Gulpdal te beperken is een puzzel waarbij de vier partners over de grens heen gaan kijken.

Gulpdal Beutenakerpad ri voorde Grote Bosweg_bewerkt

Projectdoel

Maatregelen treffen ter voorkoming wateroverlast naar aanleiding van flashflood 2012.

Wat gaan we doen?

Water is van ons allemaal. We genieten er met volle teugen van, wandelend of fietsend langs een beek. Ook als we aan het water wonen brengt dit over het al gemeen veel plezier en stijgt de waarde van de omgeving. Zo nu en dan zorgt het water voor overlast of veroorzaakt deze schade. Denken we terug aan 2012 in Slenaken. Door een korte zeer hevige regenval in België, is de Gulp op delen van Slenaken, Beutenaken en Pesaken buiten haar oevers getreden. Omdat de overstroming zo snel na de neerslag kwam (ca. 1 uur), noemen we dit ook wel een flashflood. Deze flashflood veroorzaakte overlast en schade bij omwonenden en ondernemers. Om zo’n flashflood in de toekomst te voorkomen is er een maatregelenpakket opgesteld, dat we samen met gemeente Gulpen-Wittem, Staatsbosbeheer en Provincie Limburg hebben opgesteld. We betrekken zoveel mogelijk onze omgeving bij de idee- en planvorming, middels publieksbijeenkomsten en een meedenkgroep.

Planning

De uitvoering staat gepland voor 2021.

Betrokkenen bij project

Gemeente Gulpen-Wittem, Provincie Limburg, Staatsbosbeheer, particuliere grondeigenaren, bedrijven Slenaken.

Het project wordt mede gefinancierd door de Provincie Limburg vanuit het partnercontract 2016-2021.

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.
 Heeft u vragen? Neem dan contact op met projectleider John Tholen via 088 – 88 90 100 of mail naar info@waterschaplimburg.nl