Waterpraatjes


waterpraatjes

Waterpraatjes is een educatieve online game voor kinderen van zeven tot elf jaar. Kinderen leren door het spelen van Waterpraatjes over de drie waterschapsthema's: veilige dijken, droge voeten en voldoende en schoon water. Hierdoor ervaren ze op jonge leeftijd het belang van water en vooral het belang van goed waterbeheer.

De game is speciaal ontwikkeld voor de tablet, smartphone en de desktop zodat deze makkelijk toegankelijk is voor zowel kinderen als volwassenen. Let wel op: op de computer werkt hij het beste in de browsers van Google Chrome en Mozilla Firefox.

Waterpark

De game bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel is het bouwen van een waterpark. De game begint met een leeg park met als doel zoveel mogelijk waterdruppels en geldmuntjes te verdienen door het beantwoorden van vragen over de drie belangrijkste waterschapsthema's. Met de waterdruppels en geldmuntjes worden attracties gekocht en onderhouden. Het is de bedoeling het waterpark succesvol te maken op het gebied van ramp bestendigheid (droge voeten/veilige dijken), zuinigheid (voldoende water) en milieuvriendelijkheid (schoon water).

Beheergebied

Het tweede onderdeel is het uitvoeren van de taken van het waterschap in het beheergebied. Ook in dit onderdeel is het doel zoveel mogelijk waterdruppels en geldmuntjes verdienen door vragen te beantwoorden over veilige dijken, droge voeten en voldoende en schoon water. Met de waterdruppels en geldmuntjes kunnen de beheertaken van het waterschap worden uitgevoerd, zoals het vangen van muskusratten, bouwen van dijken of maaien van beken.

Hoe werkt het?

Het spel werkt als volgt. Je ontvangt waterdruppels door de vragen juist te beantwoorden over de drie belangrijkste waterschapsthema's. Vervolgens kan je met deze waterdruppels een attractie aanzetten of beheertaak uitvoeren. Eerst moet je wel de attractie of de taak kopen, dit doe je met de geldmuntjes. Een attractie of het uitvoeren van een beheertaak levert geld op. Je haalt vervolgens de geldmunten op, zodat je weer meer kan kopen.
Bekijk ook het uitlegfilmpje.

Benieuwd? Ga dan snel naar www.waterpraatjes.nl en speel de game!

Waterpraatjes is ontwikkeld door voormalig Waterschap Peel en Maasvallei in samenwerking met studenten ICT en Mediadesign. Vragen of tips? Mail naar: info@waterschaplimburg.nl.