Lesmateriaal voor leerkrachten en scholen


excursie_tungelroysebeek_0385-kl-1 (Breedbeeld)

Beleef samen met uw klas op welke manier water een rol speelt. Als leerkracht of school kunt u met Waterschap Limburg lesprogramma's en projecten in het veld opzetten. Ook bieden we kant- en klare lespakketten en andere handige informatie voor leerkrachten en leerlingen.

Lesprogramma basisonderwijs

  • Speurpaden en leerpaden

Kinderen gaan bewuster met het water en hun omgeving om, wanneer ze deze zelf kunnen ervaren. Waterschap Limburg en CNME De Rollen bieden samen speurpaden en leerpaden aan.

  • Gratis excursies (vanaf groep 7 van het basisonderwijs)

Volg met de klas een rondleiding langs een rioolwaterzuiveringsinstallatie of boek een leerzame wandelexcursie.

  • Waterleslokaal met microscopen in Schinveld

Geef een praktijkles over het geheimzinnige onderwaterleven in het waterleslokaal in Schinveld (Aan de Voeëgelsjtang 1). Neem contact op Waterschap Limburg om het lokaal voor uw klas te boeken.

Lesprogramma’s voortgezet onderwijs

  • Water op het Schoolplein (WOHS)

Meer dan de helft van Nederland kan overstromen als de dijken of duinen doorbreken. Daarnaast kunnen hoosbuien of langdurige regen leiden tot lokale wateroverlast. De lesmethode “Water op het schoolplein” maakt leerlingen bewust van overstromingsrisico’s en wateroverlast in de eigen omgeving. Speciaal voor Limburg is samen met Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) deze lesmodule ontwikkeld.

Meer informatie staat op: Wateroverlast en overstromingen Limburg

  • Waterveldwerk brugklas HAVO, VWO en gymnasium

Tijdens een veldwerkles gaan de scholieren aan de slag met het toetsen van de waterkwaliteit, het berekenen van de stroomsnelheid, de afvoer van de beek, de inhoud van regenwaterbuffers en het ontstaan van het landschap. Bij CNME De Rollen vind je meer informatie.

  • Waterontdektocht 3 gymnasium

Volg met uw leerlingen het waterleerpad langs de Ur. Via interessante opdrachten leren ze over flora en (macro)fauna, wateropvangbassins, de geschiedenis van de omgeving en het berekenen van afvoeren. Bij CNME De Rollen vind je meer informatie,

Lespakket op maat?

Neem contact op met Waterschap Limburg voor meer informatie.


Water in alle schoolvakken

Waterschap Limburg doet mee met een coöperatief onderwijsconcept voor basisscholen en het voortgezet onderwijs: Opeduca (Open Education Areas). Water komt daarbij als thema terug in alle schoolvakken, zoals biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde (sterkteberekeningen van dijken bijvoorbeeld). Leren wordt zo veel leuker én op de praktijk gericht.

Downloads

Praktische wateropdrachten voor technasium

Uw leerlingen aan de slag laten gaan met echte vraagstukken uit de praktijk? Laat u inspireren door deze twee praktische projecten: