Participatiebeleid WL-WBL en de Participatie- en inspraakverordening WL vastgesteld


foto_keur

Op 24 november 2021 heeft het Algemeen Bestuur van Waterschap Limburg het Participatiebeleid WL-WBL en de Participatie- en inspraakverordening WL vast gesteld.

Hoe kunt u meepraten bij plannen in uw omgeving?

Participatie is een belangrijke pijler van de toekomstige Omgevingswet. Ter voorbereiding zijn op 24 november 2021 door het algemeen bestuur het Participatiebeleid Waterschap Limburg en Waterschapbedrijf Limburg en de Participatie- en inspraakverordening Waterschap Limburg vastgesteld. Met deze beleidsnota geeft het waterschap aan hoe de omgeving betrokken wordt bij haar projecten en de totstandkoming van regelgeving en beleid.

Heeft u zelf een plan op een plek in de buurt van water?

Om duidelijk te maken wat initiatiefnemers/vergunningaanvragers op het gebied van participatie kunnen doen is een Handreiking Participatie gemaakt. De centrale vraag die we beantwoorden is: Ik heb een plan! Waar begin ik en hoe betrek ik anderen daarbij? We geven tips om op een opbouwende manier met omwonenden te spreken over de plannen.


Zie ook