Extra bermstuwen in gemeente Maasgouw

Gepubliceerd op 26 februari 2021

Plaatsing stuwen Maasbracht

Sinds de zomer van 2018 hebben we in Nederland te maken met drie opeenvolgende droge zomers. De droogte veroorzaakt schade aan de natuur en is nadelig voor de landbouw. Waterschap Limburg zorgt er op verschillende manieren voor dat water zo lang mogelijk in de watersystemen kan blijven, zodat het water de tijd krijgt om te infiltreren in de bodem. Een van deze manieren is het plaatsen van extra stuwen in bermsloten. Ook steeds meer gemeenten werken hieraan mee. In de gemeente Maasgouw plaatst Waterschap Limburg 20 extra bermstuwen. Zij maken onderdeel uit van de 800 extra stuwen die Waterschap Limburg samen met overige partners zoals de LLTB en terrein beherende organisaties plaatst. Wethouder Lalieu (gemeente Maasgouw): “Ook bij gemeenten groeit het besef dat droogte net zo’n groot probleem wordt als wateroverlast, ook in onze waterrijke gemeente Maasgouw. Wij steunen het initiatief van het waterschap daarom van harte. Het is een uitstekende aanvulling op ons streven om ecosystemen in Maasgouw te verbeteren. Water is hierbij een onmisbaar element.”

Water vasthouden in sloten

Tijdens periodes van neerslagoverschot houdt Waterschap Limburg zoveel mogelijk water vast in  sloten, voordat het de grotere beken of rivieren in stroomt. Zo kan water beter in de bodem infiltreren om de grondwatervoorraad aan te vullen. Dit vasthouden van water gebeurt onder meer met stuwen in beken en sloten. Zo staan er vanuit afspraken in het verleden al ruim 1500 zogenaamde boerenstuwen in Noord-Limburg. Har Frenken: “Ook gemeenten, natuurorganisaties en land- en tuinbouw zijn in het bezit van vele duizenden kilometers aan zogenaamde berm- of kavelsloten. Ook die spelen een belangrijke rol in de waterconservering. Daarom plaatst Waterschap Limburg, samen met gemeenten, natuurorganisaties en de LLTB de komende tijd honderden extra stuwen in deze sloten.” De extra stuwen worden vooral in Midden- en Noord-Limburg geplaatst. De droogteproblematiek is daar groter dan in Zuid-Limburg, vanwege onder andere de zandgronden.

Stuwen aanvragen

De stuwen zijn eenvoudig te bedienen. Door het plankje in de stuw hoger of lager te zetten, wordt de waterstand geregeld. Waterschap Limburg zorgt voor de plaatsing van de stuw, het periodieke onderhoud en eventuele reparaties. De terreineigenaar bedient de stuw en voert klein onderhoud uit, zoals het weghalen van begroeiing. Kijk voor meer informatie en het aanvragen van een stuw op waterschaplimburg.nl/stuwen  of neem contact op via ikwileenstuw@waterschaplimburg.nl.


Vraag zelf een stuw aan