Dijkversterkingsprojecten Beesel en Heel definitief gegund

Gepubliceerd op 4 februari 2021

Coronaproof ondertekening van het contract.

In het voorjaar van 2021 gaat aannemerscombinatie Mourik Infra B.V. en FL B.V. definitief van start met de eerste grootschalige uitvoeringswerkzaamheden binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma van Waterschap Limburg. Na een periode waarin overige gegadigden bezwaar konden maken op de voorlopige gunning, is er nu definitief gekozen voor deze aannemerscombinatie. Dijkversterkingsproject Beesel wordt zowel versterkt als verhoogd en het totale tracé beslaat zo’n 2,2 kilometer. De 2,6 kilometer lange dijk in Heel wordt enkel verstevigd.

Beesel en Heel hoogwaterveilig

De dorpen Beesel en Heel zijn de eerste Limburgse dorpen die binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma Waterschap Limburg het label “hoogwaterveilig” krijgen nadat de werkzaamheden medio 2023 opgeleverd zijn. Aannemerscombinatie Mourik Infra B.V. en FL B.V. gaat hier van start onder de naam Combinatie dijkversterking Heel & Beesel.

De heren Walter Deelen (Mourik Infra) en Ruud Reyrink (FL) van Combinatie dijkversterking Heel & Beesel: “We kijken er naar uit om daadwerkelijk de schop in de grond te mogen zetten en deze beide dijktrajecten hoogwaterveilig te maken. Dat de keuze op ons is gevallen maakt ons trots en betekent dat we het werk juist doorgrond hebben. Samen met Waterschap Limburg en onze partners gaan we het werk tot een succes maken. Door de juiste werkmethoden te kiezen beperken we de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk en waar dit niet mogelijk is informeren we de omgeving tijdig. We zien en spreken elkaar in de nabije toekomst!”

Jos Teeuwen, portefeuillehouder hoogwaterbescherming en waterkeringen van Waterschap Limburg:
“Na tijden van overleggen en samenwerken met de omgeving, waaronder de bewoners en zeker ook de gemeente, de provincie Limburg en HWBP landelijk, komt nu de fase waarin we daadwerkelijk met de uitvoering gaan starten. Het zijn de eerste grootschalige uitvoeringswerkzaamheden binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma van Waterschap Limburg. Samen met onze aannemer, die een goed oog heeft voor de omgeving, gaan we deze klus met veel vertrouwen tegemoet.”

Erik Wagener, directeur Hoogwaterbeschermingsprogramma: “Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) staat voor een enorme opgave: de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. Om overstromingen in Nederland te voorkomen, versterken we de dijken de komende dertig jaar in heel Nederland. Goed dat Limburg hierin ook van start gaat, te beginnen bij Beesel en Heel. Het is een flinke investering in geld, tijd en overlast die we samen dragen. Samen voor sterke dijken.”

Nauwe samenwerking met betrokken gemeenten

Tijdens de werkzaamheden wordt samen zo’n 5 kilometer dijk versterkt. De huidige kering in Beesel wordt op de juiste hoogte voor de toekomst gebracht. Daarnaast moeten in Beesel ook nieuwe keringen worden aangelegd, op locaties waar in de huidige situatie nog geen waterkeringen aanwezig zijn.

Bij Beesel zijn nog twee beroepen ingediend bij de Raad van State. Maandag 25 januari is de zitting geweest. We zijn nu in afwachting van de uitspraak. Het is gebruikelijk dat dit binnen 6 weken gebeurt, maar het kan ook langer duren. De uitspraak wordt uiteraard gedeeld zodra deze bekend is.

Wethouder Roelofs van gemeente Beesel: “Het voelt goed dat we nu op het punt staan waar er echte stappen gezet worden, met name voor de bewoners van onze gemeente. Het is niet altijd gemakkelijk geweest voor hen, maar het is heel fijn dat ons dorp binnen afzienbare tijd hoogwaterveilig te noemen is.”

De dijk in Heel is al op de vereiste hoogte, alleen moet deze dijk worden versterkt om te voldoen aan de nieuwe wettelijke normen voor het beschermen van Heel.

Wethouder Lalieu van gemeente Maasgouw: “De hoogwaterveiligheid van onze inwoners heeft altijd onze eerste prioriteit gehad. Ook al betekent dit dat het aangezicht van het dorp op sommige plekken verandert als gevolg van de dijkversterking. Het zal misschien wat tijd kosten om aan dit nieuwe beeld te wennen. Maar met het idee van een hoogwaterveilig dorp in ons achterhoofd, moet dat zeker gaan lukken.”