Minister Van Nieuwenhuizen volgt advies van de regio

Gepubliceerd op 22 november 2019 (om 10:04)

FotosessieArcen-4-GezinAnkeKade

Besluit systeemmaatregelen brengt duidelijkheid in Arcen, Baarlo – Hout-Blerick en Well.

Op donderdag 21 november 2019 heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) uitgesproken dat de regio verder kan met de systeemmaatregelen, ook wel dijkverleggingen genoemd, in Arcen, Baarlo - Hout-Blerick en Well. Voor Thorn – Wessem spreekt de minister in het voorjaar 2020 haar voorkeur uit.

Op 3 van de 4 plaatsen kunnen nu voorkeursalternatieven worden uitgewerkt, waar de omgeving op kan inspreken. Medio  2020 kunnen naar verwachting de voorkeursalternatieven worden vastgesteld.

Het proces naar het besluit

Naast het versterken en verhogen van dijken is  op vier locaties het verleggen van dijken verkend, voor behoud rivierbed van de Maas. In juli 2019 hebben bestuurders uit de regio een regionale voorzet voor de systeemmaatregelen opgesteld en aangeboden aan de minister. Op 11 juli bezocht de minister het gebied en ging in gesprek met betrokkenen over de impact van de maatregelen en over het feit dat ze al jaren wachten op duidelijkheid. De Tweede Kamer is vrijdag 22 november over het besluit geïnformeerd.

Eindelijk duidelijkheid

“Complimenten voor de minister om daadkracht te tonen en na jarenlange onduidelijkheid nu de regio de opdracht te geven om door te kunnen pakken met de systeemmaatregelen. We zijn er nog niet, maar dit is een belangrijke stap naar een betere bescherming tegen Maas hoogwater.”, zegt Jos Teeuwen, lid dagelijks bestuur portefeuille hoogwaterbescherming/ waterkeringen Waterschap Limburg. Het besluit volgt na een intensief omgevingsproces om  alle beslisinformatie op tafel te krijgen. Betrokken partijen hebben hier samen hard aan gewerkt. Water-gedeputeerde Carla Brugman-Rustenburg:“De provincie ondersteunt het besluit van minister Van Nieuwenhuizen. Als provincie Limburg zullen we actief bijdragen  aan een goede gebiedsversterking van de gebieden.”

“Ik ben tevreden met het besluit. We kunnen  aan de slag met de gebiedsontwikkeling en samen bouwen aan waterveiligheid in Well, Arcen en Baarlo – Hout-Blerick. Hopelijk volgt het besluit van de minister snel voor Thorn – Wessem.”, zegt Antoon Splinter, wethouder gemeente Bergen en vertegenwoordiger namens de wethouders Stuurgroep Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei. Erik Wagener HWBP: “Het is belangrijk voor onze HWBP opgave dat de minister haar voorkeur heeft uitgesproken, zodat de dijkversterkingsopdracht voortvarend kan worden vervolgd met dijken op de juiste plek”.

Informatiebijeenkomsten

De komende periode vinden in de gebieden informatie-spreekuren en/of bijeenkomsten plaats. Hier kunnen geïnteresseerden een toelichting krijgen en vragen stellen over de vervolgstappen systeemmaatregelen in het gebied. De data en locaties staan op deze pagina  en in de nieuwsbrief die abonnees ontvangen.

Systeemmaatregelen-Kaart-Legenda

Korte toelichting per systeemmaatregelgebied

Wat betekent het besluit voor Arcen?

De systeemmaatregel wordt uitgevoerd door de kering in het buitengebied tussen Arcen en de brouwerij Hertog Jan terug te leggen tot aan de Maasstraat. Aanvullend op de systeemmaatregel wordt ten noorden van het brouwerijcluster extra rivierbed behouden door een oostwaarts keringtracé. De door de omgeving aangedragen buitendijkse rivierverruimende maatregel Hertogbroek (westelijk van Hertog-Jan) is opgenomen in de Adaptieve Uitvoeringstrategie Maas.

Wat betekent het besluit voor Baarlo – Hout-Blerick?

De systeemmaatregel Baarlo - Hout-Blerick wordt uitgevoerd door de kering in het buitengebied van Hout-Blerick terug te leggen naar de hoge grond en zo rivierbed te behouden.  Ter hoogte van Baarlo tot en met kasteel De Berckt wordt de bestaande kering versterkt. Het gebied dat onderdeel van het rivierbed blijft maar buitendijks komt te liggen, wordt volgens de beschermingsaanpak en met respect voor bewoners heringericht. Mogelijkheden tot hervestiging op hoger gelegen gronden gecombineerd met een goede rivierkundige werking van het gebied worden in de volgende fase uitgewerkt. Aanvullend op de systeemmaatregel werken partijen aan een kwaliteitsimpuls voor het plaatselijke rivierlandschap. Denk daarbij aan maatregelen in het kader van de Kader Richtlijn Water (KRW) en vegetatiebeheer in het rivierbed.

Wat betekent het besluit voor Well?

De systeemmaatregel Well wordt uitgevoerd door zo veel mogelijk rivierbed te behouden in het laaggelegen buitengebied van Well door teruggelegde keringen. De kernen van Oud-Well en Elsteren worden met een zo compact mogelijke kering beschermd. Zo ontstaat er een ‘groene rivier’, waarvan de waterstandsverlagende effecten per direct worden meegenomen. Aanvullend op de systeemmaatregel geeft de gemeente Bergen, samen met overheden en partijen in het gebied, vorm aan de integrale gebiedsontwikkeling en verlegt en verbetert Waterschap Limburg de Wellse Molenbeek.

Wat betekent het besluit voor Thorn - Wessem?

Voor de systeemmaatregel Thorn - Wessem wordt tot voorjaar 2020 ruimte genomen om een besluit te nemen, waarbij Rijk en regio de mogelijkheden verkennen van een gebiedspakket en een passende en juridisch houdbare beschermingsaanpak.


Zie ook

Lees meer over systeemmaatregelen en het proces naar de besluitvorming van de minister