Inloopbijeenkomsten voor Ontwerp Projectplan Waterwet Heel

Gepubliceerd op 23 juli 2019

Heel

Op dinsdag 23 juli is van 19.00 tot 21.00 uur in Don Bosco een bijeenkomst voor Heel.

Op dinsdag 23 juli is van 19.00 tot 21.00 uur in Don Bosco een bijeenkomst voor Heel.

Voor het dijktraject ligt het Ontwerp Projectplan Waterwet met een aantal ontwerp-besluiten ter inzage. Tijdens de ter inzageperiode kan formeel op de stukken worden gereageerd met een zienswijze. De periode van de ter inzagelegging is tot en met 31 juli. Dit valt grotendeels in de zomervakantie. Daarom hebben we ervoor gekozen om het Ontwerp Projectplan Waterwet eerder online op onze website te plaatsen. Bekijk de voorpublicatie van Heel. Hier vindt u inmiddels ook de link naar de formele publicatie. Een zienswijze kan alleen bij de provincie ingediend worden in de ter inzageperiode van 20 juni t/m 31 juli.

We organiseren twee inloopbijeenkomsten. Eén voor de start van de zomervakantie en één in de zomervakantie om u zoveel als mogelijk ten dienste te staan, mocht u een zienswijze willen indien. Tijdens deze bijeenkomsten kunt u het Ontwerp Projectplan Waterwet inzien, vragen stellen en kunt u hulp krijgen bij het samenstellen van een zienswijze. De eerste bijeenkomst was op 27 juni. De tweede is bijeenkomst voor het Ontwerp Projectplan Waterwet dijkversterking Heel is op:

  • dinsdag 23 juli van 19.00 – 21.00 uur in Don Bosco aan de Monseigneur Savelbergweg 100.

De inloopbijeenkomst is ingericht als een informatiemarkt. Er is geen gezamenlijke toelichting. U kunt dus gewoon binnenlopen en vertrekken wanneer u wilt. De informatiemarkt is opgedeeld in diverse thema’s:
- Kaarten. Dit zijn de kaarten die in het projectplan staan.
- Procedures.
- Grondverwerving.
- Indienen zienswijze.
Wanneer u nog aanvullingen of opmerkingen heeft, kunt u zelf een zienswijze indienen. Mocht u daar vragen over hebben, dan beantwoorden wij die graag. U kunt ook gebruik maken van de notulist om ter plekke hulp te krijgen bij uw zienswijze.
In onderstaande video wordt uitgelegd wat een zienswijze is.