Start herinrichting Groote Molenbeek Horst A73 Oost

Gepubliceerd op 30 oktober 2018

Groote Molenbeek

De Groote Molenbeek is ongeveer 31,5 km lang en ligt in Noord-Limburg, ten westen van de Maas. Het grootste gedeelte van de Groote Molenbeek is inmiddels heringericht. Een van deze laatste ontbrekende, verbindende trajecten is het traject tussen de Tienrayse-weg en de spoorlijn Venlo-Nijmegen; gelegen in de gemeente Horst aan de Maas. Dit traject wordt “A73 Oost” genoemd en is ongeveer 3,6 km lang. De uitvoering start in november 2018 en zal naar verwachting medio 2019 gereed zijn.

Doelen

De herinrichting van  het traject A73 Oost heeft als doel om de beek klimaatbestendig te maken om wateroverlast en droogte te voorkomen. We willen een zo natuurlijk mogelijk functionerende en ecologisch gezonde beek realiseren.  Bij de invulling van deze plannen hebben we zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de omwonenden en bedrijven langs de beek.

Wat gaan we doen?

De rechte beek gaat weer slingeren door het landschap. Hierdoor kunnen stuwen worden verwijderd, zodat ook de vismisgratie wordt bevorderd en de natuur haar gang kan gaan.
Joke Kersten, lid dagelijks bestuur van Waterschap Limburg: “We hebben nauw samengewerkt met alle belanghebbenden en hierdoor zaken gerealiseerd die één partij alleen niet had kunnen uitvoeren. Door verschillende doelstellingen op het gebied van water, natuur, landbouw en recreatie te combineren krijgt de heringerichte beek een meerwaarde voor iedereen.
Door de beekdalbrede aanpak blijft het waterpeil beter op één niveau en profiteert de landbouw van een stabieler grondwaterpeil. De beek krijgt een veel vriendelijker uiterlijk, hij mag weer meanderen door het landschap. Hierdoor krijgt de natuur weer meer ruimte. Zo hebben we een beplantingsplan gemaakt voor het beekdal, dat straks kan dienen als een ecologische verbindingszone. Langs de beek gaan we een voet-fietspad aanleggen, komt er een parkeerplaats en een kanovoorziening, zodat iedereen straks kan genieten van een natuurlijk gezonde Groote Molenbeek.”

Uitvoeringsprogramma De Maasgaard

Groote Molenbeek Horst A73 Oost is één van de 13 projecten die onder het uitvoeringsprogramma van De Maasgaard vallen. Programma Maasgaard is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Horst aan de Maas, gemeente Venray, Waterschap Limburg en Provincie Limburg. Zij hebben de handen ineen geslagen om de kwaliteit van het buitengebied in Horst aan de Maas en in Venray (gezamenlijk benoemd als gebied “de Maasgaard”) flink te vergroten.