Herstelde kademuren Commandeursmolen opgeleverd

Gepubliceerd op 31 augustus 2018

JT Oplevering Commandeursmolen 1818a

Waterschap Limburg heeft de kademuren  van de molentak bij de Commandeursmolen in Mechelen in twee fasen hersteld. Tijdens de eerste fase zijn de kademuren hersteld van de Commandeursmolen tot aan de brug onder de Hoofdstraat. Daarna volgden de muren die zich stroomopwaarts bevinden, tussen de molen en het verdeelwerk. De nieuwe muren zijn gemaakt van gewapend beton en Kunradersteen. Vanochtend heeft de officiële oplevering plaats gevonden.

Toepassing van Limburgs gesteente

Bij het herstellen van de kademuren is gezocht naar een oplossing welke de minste overlast zou geven voor de omgeving. Daarbij was de eis gesteld dat het nieuwe aanzicht van de muren gelijk moest zijn aan de bestaande muren. Hierbij is de keuze gevallen op, het reeds aanwezige, Kunrader steen.  Dit gesteente is hergebruikt en waar nodig zijn nieuwe stenen geleverd. Feitelijk is in de bestaande constructie een betonnen U-bak gestort. De met Kunrader steen aanwezige kolommen zijn opnieuw opgemetseld. Het aanzicht van de betonnen kadedelen is verfraaid door toepassing van grijs spuitbeton. De originele balustrade is hergebruikt door deze eerst te reinigen en daarna opnieuw van een zwarte coating te voorzien.  Ook is de betonnen bodem onder de brug Hoofdstraat verlaagd, dit om de doorstroming van het achterwater sneller te kunnen laten plaatsvinden.

Opschonen van de Molentak

De gehele molentak is verder opgeschoond en op diepte gemaakt en tevens is de beek begeleidende beplanting terug gesnoeid. Behoudens het normale onderhoud is het systeem zodanig ingericht dat groot onderhoud voorlopig niet te verwachten is.  Lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg Josette Van Wersch: “We zoeken bij dit soort projecten altijd naar een mooie combinatie van functionaliteit, veiligheid en een toename van een prettige leefomgeving. De herstelde kademuren en de opgeschoonde molentak zijn een verfraaiing van het authentieke karakter van Mechelen”.

Wat gaan we nog doen in de toekomst?

Bovenstrooms van het verdeelwerk ligt op dit moment een vispassage welke (nog) niet goed functioneert. Op korte termijn zal een onderzoek starten naar de mogelijkheden om de vistrap functioneel te maken. De vispassage is eigendom van Waterschap Limburg.