Aannemer aan boord voor dijkverlegging en -versterking in Arcen


Een zelfsluitende waterkering in de achtertuinen van de bewoners van Arcen-Midden: dat is de uitkomst van de dialoogfase van de aanbesteding voor dijkversterking en -verlegging Arcen. De bouwcombinatie Dijkzone Alliantie gaat met Waterschap Limburg de 1-op-1 fase van de aanbesteding in. Deze combinatie is voor de volledige opgave in Arcen als winnende partij uit de dialoogfase naar voren gekomen.

De opdracht voor de volledige dijkversterking en -verlegging is nu voorlopig gegund aan Dijkzone Alliantie. In deze bouwcombinatie werken Ploegam, Dura Vermeer & Hollandia Infra samen. Deze combinatie realiseert voor Waterschap Limburg ook dijkversterking Steyl - Maashoek. Met deze voorlopige gunning gaat de aanbesteding voor de opgave in Arcen de laatste fase in. In deze 1-op-1 fase gaan Waterschap Limburg en Dijkzone Alliantie samen de ontwerpen verder uitwerken. Als de ontwerpen dan nader zijn uitgewerkt is de definitieve gunning in de zomer van 2024 gepland.

Plus op ruimtelijke kwaliteit

De zelfsluitende kering van Dijkzone Alliantie is een zogenaamde Vlotterkering. De Vlotterkering bestaat uit een klep die bij hoogwater vanzelf omhoog komt en zo het water tegenhoudt. Is de kering niet omhoog, dan is de klep onderdeel van de tuin van de bewoners. Uniek is dat de zelfsluitende kering in Arcen-Midden met bijna 700 meter de langste zelfsluitende kering van Nederland wordt. Ook Jeroen Achten, bestuurder waterschap Limburg, is tevreden met deze uitkomst van de dialoogfase. “De aanbesteding voor de opgave in Arcen is een lang traject. Ik dank de inwoners voor hun geduld en hun inbreng. We mogen dan ook allemaal tevreden en trots zijn op deze voorlopige uitkomst. Dijkzone Alliantie heeft met de Vlotterkering niet alleen een technische hoogstaande oplossing, maar scoort ook op uitstraling en ruimtelijke kwaliteit. De ambitie blijft om Arcen naast hoogwaterveilig ook mooier te maken.”

Bijdrage aan zelfsluitende kering

Bij het vaststellen van het voorkeursalternatief was aanvankelijk de keuze om in de achtertuinen van bewoners een kering met glas en coupures (met in elke tuin een eigen toegang) te realiseren.  Bewoners hebben altijd gepleit voor een zelfsluitende kering, zodat hun uitzicht over de Maas behouden blijft op momenten dat de kering niet nodig is. Provincie Limburg, Gemeente Venlo, de stichting Belangenbehartiging bewoners langs de Maas en het Nationaal Rampenfonds dragen financieel bij om een zelfsluitende kering mogelijk te maken.

De bewoners van Arcen-Midden zijn verheugd dat er nu een aannemer voor een zelfsluitende kering aan boord is. “De afgelopen jaren hebben wij samen met Waterschap Limburg, provincie Limburg en gemeente Venlo intensief samengewerkt om een zelfsluitende kering mogelijk te maken. Mede door deze constructieve samenwerking en de bijdragen van de bewoners, de overheden, het Nationaal Rampenfonds en het uitdagen van de aannemers in de aanbesteding, is het nu toch gelukt. Hiermee is het beste resultaat voor het dorp Arcen behaald,” aldus Paul Hermsen, namens de stichting Belangenbehartiging bewoners aan de Maas Arcen. Voor de gemeente Venlo is de aanleg van de zelfsluitende kering een kans om werk met werk te maken en aan de slag te gaan met de openbare ruimte. Deze aanpassingen zijn met de inwoners en ondernemers besproken en door de werkzaamheden te combineren, wordt de overlast in het dorp beperkt.

Informatieavond Dijkzone Alliantie over vervolgproces

De komende maanden worden de ontwerpen voor Arcen-Midden verder uitgewerkt. Dijkzone Alliantie wil hiervoor ook in gesprek met bewoners. Binnenkort organiseren Waterschap Limburg en Dijkzone Alliantie hiervoor een informatieavond in De Schans. Tijdens deze avond staat de verdere uitleg over de werking van de zelfsluitende kering centraal. Ook is er aandacht voor de planning en het proces voor de komende maanden.

Onderdeel Hoogwaterbeschermingsprogramma

Onze Maas. Onze veiligheid. Om de bewoners en bedrijven in het Maasdal te blijven beschermen tegen het toekomstige hoogwater, werken we iedere dag aan sterke dijken. Dat vraagt om slim samenspel met de partners en betrokkenen van Waterschap Limburg. Samen bepalen we wat belangrijk is voor het gebied. Zo bouwen we met het oog op de toekomst aan een hoogwaterveilig én aantrekkelijk Limburgs Maaslandschap. De dijkversterking in Arcen is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermings-programma (HWBP). De grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. In dit programma verbeteren waterschappen en Rijkswaterstaat de komende dertig jaar ruim 2.000 kilometer aan dijken en 400 sluizen en gemalen in heel Nederland.