Par’Course Valkenburg klaar begin volgend jaar


Sinds donderdag 30 november stroomt de Geul in de kern van Valkenburg weer door haar oorspronkelijke bedding. ‘Over een lengte van circa 150 meter zijn aan beide zijden van de Geul nieuwe stapelmuren geplaatst', aldus Chrit Wolfhagen, dagelijks bestuurder bij Waterschap Limburg. ‘De laatste 50 meter worden nog afgewerkt. Dit stuk zal waarschijnlijk in januari 2024 klaar zijn. De bestaande kademuren zijn constructief en optisch hersteld. Direct benedenstrooms van de aanwezige stuw in de Geul is een gedeelte van de huidige kademuur vervangen en voorzien van een mergelafwerking.’

Par’Course is een gezamenlijk project van Waterschap Limburg en de gemeente Valkenburg aan de Geul met als doel het voorkomen van wateroverlast in de kern van Valkenburg. Aannemer Kurvers heeft de tijdelijke dam in de Geul gedeeltelijk weggehaald, waarbij de bypass door een gespecialiseerd bedrijf afgevist is. De vissen zijn weer teruggezet in de Geul.

Keermuren

Inmiddels zijn verderop de keermuren plaatselijk verstevigd en hersteld. Verder is een hele nieuwe keermuur van mergel opgetrokken. Op de bodem van de Geul zijn enkele grote zogenaamde ‘stoorstenen’ gelegd. Deze zorgen voor een variërende stroming in de Geul, wat een plus is voor de vissen.

Parkeerplaatsen

De aannemer werkt tot aan de kerst in de Geul. Na de jaarwisseling worden de parkeerplaatsen verder afgewerkt en krijgt de entree van Par’Course haar definitieve inrichting. Deze werkzaamheden worden in het eerste kwartaal van 2024 afgerond.

Klik hier voor meer informatie over dit project.