Werkzaamheden ter voorkoming van wateroverlast kern Valkenburg (Leeuw brouwerij)


Inleiding

De kern van Valkenburg is (te) gevoelig voor de gevolgen van (overmatige) regenval waardoor er wateroverlast op kan treden. Om dit in de toekomst te voorkomen, gaan we hier maatregelen treffen.

Projectdoel

Beperken van wateroverlast in de kern van Valkenburg

Wat gaan we doen?

De afvoercapaciteit van de Geul vanaf Aan de Polfermolen tot benedenstrooms van de Bierbrouwerij de Leeuw is momenteel onvoldoende om de normale hoeveelheid water te verwerken.
Om dit in de toekomst te voorkomen, is het noodzakelijk dat we de
afvoercapaciteit vergroten en de oevers, daar waar dit nog niet het geval is, vast te leggen. De capaciteit wordt vergroot door een zogenaamde bypass aan te leggen. Deze is gesitueerd op het voorterrein van de oude Leeuw brouwerij.

Planning

De uitvoering van dit project staat gepland in 2018-2019.

Betrokkenen bij project

Gemeente Valkenburg aan de Geul, Wyckerveste ontwikkelingen, omwonenden en  belanghebbenden

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met projectleider Marcel Rouwette via 088 – 88 90 100 of mail naar info@waterschaplimburg.nl