Informatieavond herstel kademuren Schin op Geul

Gepubliceerd op 11 december 2023

Woensdag 20 december organiseert Waterschap Limburg, samen met de gemeente Valkenburg aan de Geul, een informatieavond voor omwonenden over het herstel van de kademuren en het geultracé in Schin op Geul. De avond wordt gehouden van 19.00 tot 21.00 uur in Gemeenschapshuis ’t Geboew, Warande 43 te Schin op Geul.

Door de grote afvoerdebieten tijdens het hoogwater van juli 2021 zijn de stroomsnelheden in de Geul zo hoog opgelopen dat plaatselijk het beekprofiel is beschadigd. De beschadigingen betreffen onder andere grindafzettingen, ingekalfde taluds, beschadigingen aan kademuren, omgevallen bomen en aanspoeling van ongewenste voorwerpen zoals puin, pallets et cetera.

Zichtbare en onzichtbare schade

Deze ongewenste verschijnselen hebben zich ook voorgedaan bij de Geul in Schin op Geul. Hier is de Geul buiten haar oevers getreden en zijn door de hoge stroomsnelheden zichtbare (en ook onzichtbare) schades ontstaan aan de aanwezige kademuren bestaande uit stapelstenen. Ook hebben hier grote grindafzettingen plaatsgevonden in de beekbodem van de Geul.

Het waterschap werkt aan een plan om het Geultracé te herstellen. Dit houdt het aanbrengen van nieuwe kademuren en teenbeschermingen in en het opschonen van het beekprofiel. Met als resultaat een robuust en toekomstbestendig Geultracé.

Komt u ook naar de informatieavond?

Tijdens deze informatieavond gaan wij in op de voortgang van het project en praten u graag bij over het ontwerp en de planning van de werkzaamheden. U bent van harte welkom vanaf 19.00 uur in Gemeenschapshuis ’t Geboew aan de Warande 43 te Schin op Geul.

Aanmelden kan via een email naar j.j.timmermans@waterschaplimburg.nl.