Droge voeten in Klimmen dankzij ‘Buffer Barrier Voerendaal’


Dagelijks bestuurder Josette van Wersch in gesprek met burgemeester Wil Houben over de nieuwe regenwaterbuffer in de gemeente Voerendaal.

Het project ‘Buffer Barrier Voerendaal’ van Waterschap Limburg is klaar. Tussen de A79 en de weg Barrier is de afgelopen tijd hard gewerkt aan een regenwaterbuffer en een grondwal langs de weg ‘Barrier’ in de gemeente Voerendaal. “Hiermee wordt wateroverlast in de toekomst voor de woningen aan De Barrier voorkomen”, aldus Josette Van Wersch, dagelijks bestuurder van Waterschap Limburg.

Foto: dagelijks bestuurder Josette van Wersch in gesprek met burgemeester Wil Houben over de nieuwe regenwaterbuffer in de gemeente Voerendaal.

Samen met burgemeester Wil Houben van de gemeente Voerendaal bezegelde Josette Van Wersch de oplevering. Het project is in januari 2022 in gang gezet vanwege opgetreden wateroverlast bij bewoners van de Barrier. De waterhuishouding in het gebied voldeed niet aan de normering voor dit gebied zoals opgenomen in de Provinciale Omgevingsverordening. Dit betekende dat dit gebied officieel tot ‘WB21 knelpunt’ werd benoemd. Waterschap Limburg streeft naar maatregelen om wateroverlast rondom deze knelpunten zoveel mogelijk te voorkomen. Daarbij kijken waterschap, provincie en gemeente niet alleen naar regenval uit het verleden. Maar ook naar de gevolgen als er door de klimaatverandering in de toekomst nog vaker en nog meer regen valt. De maatregelen komen tot stand in samenwerking met betrokkenen en belanghebbenden: inwoners, ondernemers en organisaties.

Wateroverlast

In het bijna 14 hectare grote stroomgebied in Voerendaal kan er, stroomopwaarts van de woningen, bij hevige regenval een water- en modderstroom ontstaan. Het water komt vanaf het akkerbouwperceel aan de westkant, mogelijk in combinatie met hemelwater afkomstig van de snelweg. Rijkswaterstaat heeft inmiddels de capaciteit van de bermsloot/zaksloot ter plekke vergroot. Door de aanleg van een buffer en een grondwal op het akkerbouwperceel wordt de water- en modderstroom opgevangen. Zo stroomt dit niet meer richting de woningen en richting Hoensbeek.

Uitvoering

Het doel van het project is om met de realisatie van de regenwaterbuffer en de grondwal te voldoen aan de norm zoals vastgesteld in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Het project werd uitgevoerd door aannemersbedrijf Van de Wetering. Waterschap Limburg is eigenaar en beheerder van de waterbuffer en de grondwal. En is ook verantwoordelijk voor het toekomstig beheer en onderhoud.