CO2-Prestatieladder 2022: Footprint van Waterschap Limburg in beeld


In juli 2022 heeft Waterschap Limburg zich laten certificeren op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. Dit certificaat willen we in 2023 op niveau 3 onderhouden en behouden.

Het doel van de Prestatieladder is om zoveel mogelijk CO2-reductie te behalen. Het waterschap heeft daarvoor diverse acties uitgevoerd. Zo hebben we de afgelopen jaren onder meer het wagenpark deels geëlektrificeerd, poolauto’s vervangen door elektrische auto’s, ketels vervangen op locaties, alsook het uitvoeren van energiescans.

CO2-uitstoot verder verminderen

Op dit moment zijn we druk bezig met het verder elektrificeren van het wagenpark waar mogelijk. Daarnaast voeren we een mobiliteitsscan uit onder onze medewerkers, en willen we het bewustzijn onder hen vergroten.

Verder gaan we aan de slag met het plaatsen van zonnepanelen op onze locatie in Sittard. Een laatste belangrijke stap voor in de nabije toekomst is het inventariseren van een overstap op 100 procent groene stroom.

Meer informatie over de CO2-Prestatieladder

De CO2-prestatieladder is een instrument wat onze organisatie helpt bij het verminderen van CO2 en kosten binnen bedrijfsvoering, projecten én in de keten. De ladder gebruiken we op dit moment ook als CO2-managementsysteem.

Lees meer over dit instrument op onze pagina over de CO2-Prestatieladder.