Aandacht voor de waterstanden in Limburg


In de laatste drie maanden heeft het meer dan gemiddeld geregend. Ook deze week krijgen we de nodige neerslag.

In Noord- en Midden-Limburg zijn de grondwaterstanden goed hersteld. In Zuid-Limburg valt dit nog tegen. Daar duurt het langer voordat het water het grondwater bereikt.

De waterstanden worden nauwlettend in de gaten gehouden, zowel binnen als buiten. Onze inspecteurs bekijken de situatie buiten en in de Centrale Regiekamer volgen collega’s de waterstanden 24 uur per dag.

Op plaatsen waar het mogelijk is, blijven de stuwen in de hoge stand staan. Dit betekent dat er meer water wordt vastgehouden. Bij klachten, voor maaiwerk of voor oogstwerkzaamheden kunnen de stuwen verlaagd worden. We bieden graag maatwerk.

Heeft u het idee dat het water in uw buurt of op uw land te hoog staat?

Neem dan contact op met het waterschap. Dit kan alleen via het meldingenformulier op de website  of via het algemene nummer 088 – 88 90 100.

Wilt u meer informatie over actuele waterstanden, ga naar https://www.waterschaplimburg.nl/actueel/waterbeeld-limburg/

Of download de waterstanden-app van Waterschap Limburg via Google Play of de App Store.