Inloopavond herinrichting Worm en wateroverlast Rimburgerweg


Vorig jaar zijn we vanuit het programma Water in Balans een verkenning gestart in het gebied rondom Eygelshoven en de Rimburgerweg. Een verkenning waarbij het waterschap en de gemeente samenwerken om de kans op wateroverlast te verminderen. In een apart project onderzoekt Waterschap Limburg de mogelijkheden om de Worm natuurlijker in te richten.

Inmiddels zijn we zo ver dat we vanuit het project van de Worm twee schetsontwerpen kunnen laten zien. Vanuit de aanpak van de wateroverlast bij de Rimburgerweg hebben we een kansenkaart opgesteld.

Daarom nodigen we alle belanghebbenden en geïnteresseerden van harte uit voor een inloopavond op donderdag 30 maart a.s. tussen 19.00 en 21.00 uur, in de Rimburgerhoeve, Rimburgerweg 176, Landgraaf.

Inloopavond

De inloopavond is enerzijds bedoeld om iedereen bij te praten over de uitkomsten van de verkenning tot nu toe. Anderzijds zijn wij ook benieuwd naar ideeën over de aanpak van de wateroverlast. Aanvullingen op wat er nu op tafel ligt zijn van harte welkom. Omdat het maatregelenpakket nog in ontwikkeling is, kunnen we wensen en ideeën nog meenemen. Uiteraard kunnen er vragen gesteld worden over het proces of de diverse mogelijkheden.

De avond heeft een inloopkarakter. Dit betekent dat iedereen binnen kan lopen wanneer het past, tussen de begin- en eindtijd. Aan verschillende tafels kan informatie gehaald worden over de verschillende projecten en de onderwerpen van de gesprekken die wij momenteel in het gebied voeren. Medewerkers van het waterschap en de gemeente Landgraaf zijn aanwezig voor het beantwoorden van vragen.

Aanmelden voor deze avond is niet nodig.

Meer informatie

Op ons participatieplatform Met elkaar staat meer informatie over de aanpak wateroverlast Rimburgerweg: www.waterschaplimburg.nl/eygelshoven. Hier staat ook een kansenkaart waarop ideeën of vragen ingevuld kunnen worden.

Informatie over Herinrichting Worm vindt u op: www.waterschaplimburg.nl/herinrichtingworm.

Heeft u vragen over deze bijeenkomst, mail dan naar waterinbalans@waterschaplimburg.nl. Graag tot ziens op 30 maart.