De ruitzaai van maïs


Mais zaaien

Hoe werkt het

Als mais in rijen wordt gezaaid, krijg je vrij makkelijk een ‘stroomgeul’ waar geen hindernissen zijn voor het (tijdelijk) overtollig water om te gaan stromen. Door maïsplanten regelmatiger over het veld te verdelen dan bij een gangbare rijafstand van 75 cm, ontstaat er een situatie waarbij waterafstroming door de maisplanten meer geremd wordt en de inslag van water tussen de rijen beperkt wordt. De ideale situatie ontstaat door de maisplanten in driehoeksverband te zaaien, waarbij de afstanden tussen de planten in alle richtingen zoveel mogelijk gelijk is. Dit ontstaat bij een rijafstand van 37,5 cm.

Voor een optimaal effect is het uiteraard ook goed om te kijken naar de bewerkingsrichting van het perceel ten opzichte van de helling.

Lees hier een artikel over positieve resultaten met ruitzaai van mais.

Effectiviteit

  • Waterkwantiteit: De ruitzaai van de mais zorgt voor een vertraging van de afstroming van het water, waardoor het water beter kan infiltreren in de grond.
  • Waterkwaliteit: Doordat water geremd wordt, spoelen er ook minder nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen af.

Aandachtspunten

  • De maisplanten worden in driehoeksverband gezaaid
  • De rijafstand is bepaald op 37,5 cm
  • Er is een aangepaste zaaimachine nodig voor het zaaien in ruitzaai

Voorwaarden

  1. Deze activiteit wordt uitgevoerd in het beheergebied van Waterschap Limburg en specifiek voor het gebied Zuid-Limburg.
  2. Het landbouwperceel heeft een hellingspercentage van minimaal 2%.
  3. De maïs moet gezaaid worden op een rijafstand van 37,5 cm, waarbij de planten in een driehoekverband staan en er een evenwichtige verdeling is over het perceel.
  4. Realisatie van de activiteit vindt uiterlijk 1 juni 2024 plaats.

Subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt € 35,- per hectare per jaar. U kunt meerdere landbouwpercelen aanvragen maar er geldt een maximum van opgeteld 40 hectare voor deze maatregel per aanvrager die voor subsidie in aanmerking komt.


Aanvragen

Uw aanvraag doet u via het subsidieportaal van Waterschap Limburg. Hier kunt u een account aanmaken, inloggen en namens uw organisatie een subsidieaanvraag indienen.