Herinrichting Geleenbeek Oude Rijksweg


Geleenbeek_OudeRijksweg

Inleiding

Waterschap Limburg heeft bij de Geleenbeek Oude Rijksweg een opgave beekherstel en verbeteren waterkwaliteit. Het waterschap moet ervoor zorgen dat de Geleenbeek ook hier voldoet aan de Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze schrijft de waterkwaliteitseisen van de Europese wateren voor.

Wat gaan we doen?

Behalve het halen van de KRW-norm, wil het waterschap ook hier het leefklimaat voor de vissen verbeteren. De Geleenbeek is op dit traject nog geen goede biotoop voor vissen. Dit willen we veranderen.

Daarnaast is de vorm van de rechte beek niet geschikt voor de leefgemeenschappen die er thuishoren. Door intensief onderhoud ontbreekt begroeiing voor voldoende schaduw op de beek. Hierdoor zie je nauwelijks waterplanten en kleine waterdieren.

Planning

Het definitief ontwerp van dit project is in juli 2023 gepresenteerd aan belanghebbenden en geïnteresseerden tijdens een inloopavond. In het najaar van 2023 en begin 2024 is de vergunningsprocedure doorlopen. Voordat het waterschap over kon gaan naar de volgende stap, is er bodemonderzoek naar explosieven gedaan. Inmiddels heeft aannemer Van de Brand de opdracht gekregen om de plannen voor de herinrichting te realiseren. Het projectgebied is in het voorjaar van 2024 vrijgemaakt. De graafwerkzaamheden gaan in mei 2024 van start. De werkzaamheden nemen ongeveer een half jaar in beslag.

Betrokkenen bij project

  • Omwonenden

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via de aanmeldpagina.

Of volg ons op TwitterFacebookInstagram en LinkedIn. Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.