Dijkversterking Belfeld


belfeld_9

Onze Maas. Onze veiligheid. Om de bewoners en bedrijven in het Maasdal te blijven beschermen, werken we iedere dag aan sterke dijken. Dat vraagt om slim samenspel met partners en betrokkenen. Samen bepalen we wat belangrijk is voor het gebied. Zo bouwen we met het oog op de toekomst aan een hoogwaterveilig én aantrekkelijk Limburgs Maaslandschap.

De opgave

De dijken in Belfeld bestaan uit twee groene keringen afgewisseld met een keermuur met een coupure en een deel met demontabele wanden. Dat zijn schotten die handmatig geplaatst worden bij hoogwater. Na de overstromingen in de jaren ’90 zijn deze dijken als tijdelijke bescherming aangelegd. Inmiddels blijkt dat de huidige dijken niet hoog en sterk genoeg zijn om ook in de toekomst Belfeld voldoende te beschermen. Onderdeel van de dijkversterking is het wijzigen van het tracé aan de zuidkant van Belfeld. Daarbij wordt de huidige schaardijk vervangen door een korte aansluiting naar de hoge grond. De demontabele wanden zijn vanwege het beheer en onderhoud niet wenselijk. Er staat dus behoorlijk wat te gebeuren in Belfeld.

Het proces

Het waterschap ging al vroeg in gesprek met de omgeving. Zo konden verschillende oplossingen met elk hun voor- en nadelen zorgvuldig tegen elkaar afgewogen worden om zo goede keuzes te kunnen maken. Dit is lang niet altijd makkelijk, maar wel noodzakelijk.

In 2018 stelde het waterschap het zogenoemde voorkeursalternatief (VKA) vast. Dat is vervolgens verder uitgewerkt in het Projectplan Waterwet. Hierin worden de dijkversterkingsmaatregelen in detail beschreven. Dit plan heeft de beroepsprocedure doorlopen en is in 2023 afgerond. In november 2023 heeft het waterschap de aannemer gecontracteerd die het werk gaat uitvoeren. Na verdere uitwerking van het ontwerp gaat in 2025 de schop in de grond.

De toekomstige opgave in Belfeld en omgeving

Het is de taak van het waterschap om ervoor te zorgen dat de 185 kilometer Limburgse dijken in 2050 voldoen aan de nieuwe normen voor waterveiligheid (2017). Op dit moment werken we binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP WL) hard aan het op orde brengen van 54 kilometer dijken. Dijkversterkingsproject Belfeld is onderdeel van het HWBP WL. Maar daarna is het werk nog niet klaar.

Het algemeen bestuur van Waterschap Limburg heeft een langetermijnaanpak vastgesteld die richting geeft aan de forse dijkversterkingsopgave die Limburg wacht. Wat dit betekent voor gemeente Venlo, leest u in de factsheet.

Veelgestelde vragen over de dijkversterking Belfeld

  • Wat gebeurt er met de huidige waterkering in het zuidelijke gebied?
  • Wat gebeurt er met de Rijksweg?
  • Wanneer gaan we in het gebied iets merken van de uitvoering?
  • Kunnen de dijken lager?

De antwoorden op deze vragen kunt u vinden op de pagina veelgestelde vragen.

Wilt u uitleg bij begrippen op deze pagina? Bekijk dan de begrippenlijst.

Contact

BALK - Onze Maas, Onze veiligheid2[1]

Heeft u vragen? Onze omgevingsmanager Luuk Claessens staat voor u klaar. Neem contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

Omgevingsmanager Luuk Claessens

Laatste wijziging: 30-11-2023

Projectnieuws

Hier kunt u alle nieuwsberichten over dit project nalezen.

Projectkaart dijkversterking Belfeld

In de digitale projectkaart kunt u zien wat er op welke plek gaat gebeuren en hoe het eruit komt te zien.

Aanpassing dijkontwerp in Belfeld

Een dijk moet veilig maar niet hoger dan noodzakelijk. Uit de herijking in Belfeld blijkt dat de hoogte van de dijk lager kan dan is opgenomen in het Voorkeursalternatief (VKA) uit de verkenningsfase.

Uw mening telt

Wij zijn benieuwd naar uw persoonlijke mening over hoe wij de voorbereidingen van het dijkproject Belfeld aanpakken en u hierover informeren. Het invullen van de vragenlijst kost u per keer een paar minuten.

Downloads en documenten

Samenvatting voorkeursalternatief

Onderzoeken

Schermafbeelding 2019-04-17 om 10.22.45

Om waardevolle informatie over het gebied te verzamelen is het doen van onderzoek belangrijk.