Zuidelijk Maasdal


Onze Maas. Onze veiligheid. Om de bewoners en bedrijven in het Maasdal te blijven beschermen, werken we iedere dag aan sterke dijken. Dat vraagt om slim samenspel met partners en betrokkenen. Samen bepalen we wat belangrijk is voor het gebied. Zo bouwen we met het oog op de toekomst aan een hoogwaterveilig én aantrekkelijk Limburgs Maaslandschap.

De Maas en Zuid-Limburg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De rivier en haar oevers zijn een bron van werkgelegenheid, bieden ontspanning en veel mensen wonen in dit prachtige gebied. Het water heeft ook een minder mooie kant. Klimaatverandering zorgt voor extremer weer met meer kans op overstromingen en schade. Om in het gebied van de Belgische grens bij Eijsden tot en met de monding van de Geul bij Voulwames veilig te kunnen blijven wonen, werken, recreëren en varen, zijn maatregelen nodig. In het project Zuidelijk Maasdal werken zes overheden en de omgeving samen aan een oplossing. Een oplossing waarin hoogwaterbescherming, vlot en veilig transport over water, ruimtelijke ontwikkeling en natuurversterking samenkomen. We pakken alle opgaven tegelijk en in samenhang op. Zo zorgen we samen voor een toekomstbestendig Zuidelijk Maasdal.

Oplossingen verkennen

In 2023 zijn we gestart met een verkenning. In de verkenning onderzoeken we welke oplossingen mogelijk zijn voor de bestaande en toekomstige opgaven in het gebied. Dat doen we niet alleen. Inwoners, bedrijven en instanties werken met ons samen door oplossingen aan te dragen of ideeën van anderen aan te vullen. De verkenning loopt naar verwachting tot in 2026.

Een toekomstbestendig Zuidelijk Maasdal

Het resultaat van de verkenning is een oplossingsrichting die:

 • zorgt dat de waterkeringen in 2050 aan de
  hoogwaterveiligheidsnormen voldoen;
 • zorgt dat transport over water vlot en veilig gaat;
 • bijdraagt aan een goed riviersysteem met sterke
  riviernatuur;
 • duurzame stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt;
 • ruimtelijke kwaliteit van stad en landschap verbetert.

Organisatie

Het project Zuidelijk Maasdal is een samenwerking tussen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Waterschap Limburg, Provincie Limburg en de gemeenten Maastricht, Eijsden-Margraten en Meerssen.

Maas2050

het project Zuidelijk Maasdal is één van de projecten die is voortgekomen uit de lange termijn aanpak Maas2050. Meer over Maas2050 leest u hier.

Meer informatie

balk_-_onze_maas_onze_veiligheid2_1

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Bekijk dan de website www.zuidelijkmaasdal.nl of neem contact op via info@zuidelijkmaasdal.nl

Nieuwsbrief

Wilt u maandelijks op de hoogte blijven?

Planning

 • Start Verkenningsfase: juni 2023
 • Voorkeursbeslissing: in de loop van 2026