Nazorgregeling Griendtsveen


De dagelijkse besturen van Waterschap Limburg en Waterschap Aa en Maas hebben met Gedeputeerde Staten van Limburg en Brabant de Nazorgregeling Griendtsveen vastgesteld.

Aanleiding

Het dorp Griendtsveen bevindt zich tussen de natuurgebieden Deurnsche Peel (Noord-Brabant) en Mariapeel (Limburg). Al 20 jaar lang werkt men aan het vasthouden van zoveel mogelijk regenwater in het gebied. Door de vele werkzaamheden voor natuurherstel ne het op orde brengen van het watersysteem, kan het zijn dat er wateroverlast optreedt voor bewoners. Daarvoor is de Nazorgregeling Griendtsveen in het leven geroepen.

Praktische aanpak

De nazorgregeling is een praktische aanpak van onverwachte gevolgen zoals verzakkingen, plotselinge vernatting, optrekkend vocht of andere vormen van wateroverlast na afronding van de werkzaamheden aan de Peelkanalen en de waterhuishouding Griendtsveen. Bewoners uit Griendtsveen en directe omgeving kunnen daarvoor bij het loket terecht, ongeacht door welke van de verschillende projecten deze gevolgen zijn veroorzaakt.

De kosten van deze nazorgregeling worden door de provincies en waterschappen gedragen. Voor bewoners die in Noord-Brabant wonen is Waterschap Aa en Maas het loket en voor bewoners die in Limburg wonen is dat Waterschap Limburg. Ook na afloop van de projecten, worden de bewoners gedurende een periode van vijf jaar geholpen als er onverwacht toch overlast optreedt.

Nauwe samenwerking

De regeling is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen de provincies Limburg en Noord-Brabant en de waterschappen Limburg en Aa en Maas, met inbreng van de gemeente Horst aan de Maas, Staatsbosbeheer en de Dorpsraad Griendtsveen.

Hoe maak ik een melding?

Is er bij jou sprake van een vorm van wateroverlast en denk je dat dit een gevolg is van de projectmaatregelen in en/of om Griendtsveen en directe omgeving? Hieronder staan de mogelijkheden waar je je dan het beste kunt melden:

Griendtsveen nazorgregeling

Meer informatie

Neem contact op met nazorggriendtsveen@waterschaplimburg.nl voor mogelijke schade in de regio Limburg.

Neem contact op met nazorggriendtsveen@aaenmaas.nl voor mogelijke schade in de regio Noord-Brabant.

Waterhuishouding Griendtsveen

Lees hier alles over de plannen rondom de natuurgebieden Deurnsche Peel en Mariapeel, en wat dit voor gevolgen kan hebben voor bewoners van Griendtsveen

Nieuwsartikel Nazorgregeling

Gedeputeerde Staten van Limburg en Brabant en de dagelijkse besturen van Waterschap Limburg en Waterschap Aa en Maas hebben de bestuursovereenkomst van de Nazorgregeling Griendtsveen ondertekend.