Speciale ‘waternazorgregeling’ voor Griendtsveen

Gepubliceerd op 18 juli 2022

SKOO20220713-3438 ed

Onlangs hebben Gedeputeerde Staten van Limburg en Brabant en de dagelijks besturen van Waterschap Limburg en Waterschap Aa en Maas de bestuursovereenkomst van de Nazorgregeling Griendtsveen ondertekend. Deze ondertekening markeert ook het begin van de werkzaamheden aan de Polder Griendtsveen en de oplevering van het project Compartimentskade Helenavaart.

In en rondom Griendtsveen hebben de afgelopen jaren veel werkzaamheden plaatsgevonden voor natuurherstel en het op orde brengen van het watersysteem.

In maart van dit jaar hebben de betrokken bestuurders afgesproken dat er ten aanzien van deze werkzaamheden een ‘Nazorgregeling Griendtsveen’ moest komen. Deze nazorgregeling zorgt voor één loket bij beide waterschappen waar bewoners uit Griendtsveen en directe omgeving terecht als er wateroverlast optreedt. Voor bewoners die in Noord-Brabant wonen is Waterschap Aa en Maas het loket en voor bewoners die in Limburg wonen is dat Waterschap Limburg.  Ook na afloop van de projecten, worden de bewoners gedurende een periode van vijf jaar geholpen als er onverwacht toch overlast optreedt.

Praktische aanpak

De nazorgregeling is een praktische aanpak van onverwachte gevolgen zoals verzakkingen, plotselinge vernatting, optrekkend vocht of andere vormen van wateroverlast na afronding van de werkzaamheden aan de Peelkanalen en de waterhuishouding Griendtsveen. Bewoners uit Griendtsveen en directe omgeving kunnen daarvoor bij het loket terecht, ongeacht door welke van de verschillende projecten deze gevolgen zijn veroorzaakt.  De kosten van deze nazorgregeling worden door de provincies en waterschappen gedragen.

Nauwe samenwerking

De regeling is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen de provincies Limburg en Noord-Brabant en de waterschappen Limburg en Aa en Maas, met inbreng van de gemeente Horst aan de Maas, Staatsbosbeheer en de Dorpsraad Griendtsveen.

Op de foto v.l.n.r.: Gerard Daandels (voorzitter Gebiedscommissie Mariapeel en voorzitter Integrale projectgroep packagedeal), Ernest de Groot (DB-lid Waterschap AA en Maas), Chrit Wolfhagen (DB-lid Waterschap Limburg) en Elies Lemkes-Straver (Gedeputeerde Provincie Noord-Brabant). Niet op de foto: Lia Roefs (Gedeputeerde Provincie Limburg).