Dijkversterking Venlo-Velden


Inleiding

Onze Maas, onze veiligheid. Onder dit motto werkt Waterschap Limburg aan sterke dijken in de hele provincie Limburg. In de gemeente Venlo werkt het waterschap op zes locaties aan dijkversterking, te weten Arcen, Venlo – Velden, Blerick – Groot Boller, Steyl – Maashoek, Belfeld en Baarlo – Hout-Blerick.

De versterking van de dijken in Venlo – Velden en Blerick – Groot Boller viel binnen de integrale verkenning Meer Maas Meer Venlo. Deze is inmiddels beëindigd. Het waterschap zal de dijkversterkingen weer oppakken. De hoogwaterbeschermingsopgave blijft immers bestaan. Waterschap Limburg is in overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de planning van beide opgaven. Zodra die gereed is, zal het waterschap u daarvan op de hoogte brengen via haar website en de digitale nieuwsbrief.

Meer informatie

balk_-_onze_maas_onze_veiligheid2_1

Interesse? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief via dijkversterking@waterschaplimburg.nl.  Of volg ons via Twitter of Facebook. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Mandy van der Waa via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.