Dijkversterking Venlo-Velden


Inleiding

Waterschap Limburg werkt aan het versterken van een deel van de dijk bij Venlo-Velden. Inwoners, bedrijven en infrastructuur zijn daarna beter beschermd tegen overlast bij hoogwater van de Maas.

De opgave

Het dijktraject Venlo-Velden ligt aan de oostoever van de Maas, waar de rivier smal is. Het project gaat over het dijktracé ten noorden van het centrum van Venlo.

Vanwege verwachte veranderingen in de rivierafvoeren onderzoekt gemeente Venlo de mogelijkheden om ruimtelijke ontwikkeling te combineren met hoogwaterbescherming. 
Een van de mogelijkheden die wordt onderzocht is een dijkverlegging bij Venlo-Velden, eventueel in combinatie met rivierverruiming en ontwikkelingsmogelijkheden van de jachthaven. Het plan is om de bestaande situatie optimaal te gebruiken én te kijken naar kansen voor meerwaarde.

Gemeente Venlo, Provincie Limburg, Rijk en Waterschap Limburg zijn overeengekomen om de ruimtelijke opgaven voor de ontwikkeling van de industriehaven, de jachthaven en de oefen- en
recreatieplas in Venlo integraal en in samenhang met de hoogwaterveiligheidsopgaven te verkennen.

Planning

2017-2018       planuitwerkingsfase

Vanaf 2019       realisatiefase

Meer informatie

balk_-_onze_maas_onze_veiligheid2_1

Interesse? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief via dijkversterking@waterschaplimburg.nl.  Of volg ons via Twitter of Facebook. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Mandy van der Waa via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.