Dijkversterking Venlo-Velden


Inleiding

Waterschap Limburg werkt aan sterke dijken in heel Limburg. Zo bouwen we aan een goede hoogwaterbescherming voor de toekomst.

De versterking van de dijken in Blerick – Groot Boller en Venlo-Velden viel binnen de integrale verkenning Meer Maas Meer Venlo. Deze is inmiddels beëindigd. Het waterschap zal de dijkversterkingen weer oppakken. De hoogwaterbeschermingsopgave blijft immers bestaan. Waterschap Limburg is in overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de planning van beide opgaven. Zodra die gereed is, zal het waterschap u daarvan op de hoogte brengen via haar website en de digitale nieuwsbrief.

Meer informatie

balk_-_onze_maas_onze_veiligheid2_1

Interesse? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief via dijkversterking@waterschaplimburg.nl.  Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.