Vierwaarden


venlo_velden_8

Verkenning dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling Vierwaarden

Onze Maas. Onze veiligheid. Om de waterveiligheid van Nederland te waarborgen, versterken we dijken en behouden we ruimte voor de rivieren. Dit is nodig om nu en in de toekomst veilig te blijven wonen, werken en recreëren. Het werken aan ons Maasdal is nooit af en vraagt om slim samenspel. Samen met andere overheden en de omgeving zoeken wij naar mogelijkheden om gebieden niet alleen hoogwaterveilig te maken, maar ook leefbaar en aantrekkelijk te houden voor de toekomst. Dat kan door opgaven voor dijkversterking, ruimte voor water, landbouw, natuur, recreatie en wonen te combineren. Gebiedsontwikkeling noemen we dat. Zo maken we met elkaar het Maasdal duurzaam klaar voor een hoogwaterveilige, mooie en leefbare toekomst.

De opgave

Minister Harbers maakt het mogelijk om komende jaren samen met de regio de hoogwaterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit ten noorden van Venlo te verbeteren. Op 9 november nam de minister hiervoor de zogenaamde startbeslissing. Hiermee zette hij officieel een MIRT-procedure (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) voor dit gebied in gang. In aanvulling daarop heeft het rijk eind december 2022 een budget van €15 mln gereserveerd uit de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). Dit geld is bestemd voor natuurontwikkeling in de uiterwaarden langs de Maas in het project Vierwaarden. Daarmee kan de verkenningsfase van de MIRT-procedure officieel van start.

Het project kent een integrale aanpak. Dat wil zeggen dat naast het hoogwaterveilig maken van het gebied gewerkt wordt aan de ruimtelijke kwaliteit, denk hierbij aan: natuurontwikkeling, landbouw en recreatie (o.a. de inpassing van de jachthaven in Venlo, de aanleg van wandel- en fietspaden, etc.).

Het project Vierwaarden is een initiatief van gemeenten Horst aan de Maas en Venlo, provincie Limburg, Waterschap Limburg (trekker namens samenwerkende overheden) en het Rijk (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat).

De naam Vierwaarden

Het project Vierwaarden werkt in vier gebieden ten noorden van Venlo, te weten

  • Venlo-Velden;
  • Grubbenvorst;
  • Lottum;
  • Hertogbroek (ten noorden van Arcen).

De projectnaam Vierwaarden verwijst niet alleen naar de vier weerden (uiterwaarden) die binnen dit project centraal staan. De naam verwijst ook naar de vier waarden die de betrokken partners in het gebied willen verbeteren en versterken:

  • waterveiligheid door dijkversterking
  • waterveiligheid door rivierverruiming
  • landschap
  • ruimtelijke ontwikkeling

De startbeslissing door minster Harbers (9 november 2022) werd voorafgegaan door een zogeheten voorverkenning.

De eerstvolgende stap binnen het project Vierwaarden is een verkenning. In de verkenningsfase gaan de samenwerkende overheden op zoek naar een samenhangend pakket aan maatregelen om zowel de waterveiligheid als de ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit van dit gebied te verbeteren. Denk aan versterking van landschap, recreatie en natuur. Dit doen zij samen met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden.

De verkenning duurt ongeveer drie jaar. Na de verkenning volgt een planuitwerking van circa drie jaar, waarna de uitvoering van de maatregelen start.

Meer informatie

balk_-_onze_maas_onze_veiligheid2_1

Interesse? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met omgevingsmanager Christine Jansen via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

Laatste wijziging: 22-12-2022

Projectnieuws

Hier kunt u alle nieuwsberichten over dit project nalezen.

Downloads en documenten

Veelgestelde vragen over dijkversterking