Verzoek Wet open overheid (Woo)


We willen u zo goed mogelijk informeren. We geven informatie over beleid en uitvoering, bijvoorbeeld via deze website en het verspreiden van folders en brochures. Wilt u nog iets anders weten? Dan kunt u een verzoek tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie (een Woo-verzoek) of informatieverzoek indienen. De Wet open overheid (Woo) maakt de overheid transparanter. Dit draagt bij aan onze ambitie om opener, duidelijker en betrouwbaarder te zijn.

Veel documenten maken we al openbaar via onze website of de website open.waterschaplimburg.nl Vindt u toch niet wat u zoekt? Mail ons op info@waterschaplimburg.nl of bel ons via telefoonnummer 088 – 88 90 100

Een Woo-verzoek of een informatieverzoek indienen?

Wilt u informatie alleen voor uzelf en dus niet openbaar?

Als u informatie nodig heeft die strikt vertrouwelijk moet blijven en niet openbaar gemaakt mag worden, dient u geen Woo-verzoek in, maar een informatieverzoek.

Een informatieverzoek is geschikt wanneer u specifieke informatie nodig heeft die alleen voor uzelf van belang is, bijvoorbeeld om een klacht in te dienen of bezwaar te maken tegen een beslissing van het waterschap. De informatie die we verstrekken in reactie op een informatieverzoek wordt niet openbaar gemaakt. Het indienen van een informatieverzoek leidt niet tot een officieel besluit van het waterschap. Hierdoor heeft u geen mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen of in beroep te gaan.

Daarentegen leidt het indienen van een Woo-verzoek tot een officieel besluit van het waterschap.

Niet eens met een beslissing van het waterschap?

Het kan zijn dat u het niet eens bent met onze beslissing. Als dit geval is, kunt u een bezwaarschrift indienen. Het bestuur van het waterschap zal de zaak dan opnieuw bekijken en een besluit nemen over het ingediende bezwaarschrift. Dit gebeurt nadat de bezwaarcommissie, een onafhankelijke commissie waarvan de leden geen banden hebben met het waterschap, advies heeft uitgebracht.

Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de pagina Bezwaar.

Wilt u een informatieverzoek indienen?

Stuur dan een e-mail naar info@waterschaplimburg.nl of bel naar 088 – 88 90 100.

Woo-verzoek indienen

Er zijn verschillende manieren waarop u uw verzoek bij ons kunt indienen:

  1. Inloggen als burger: Met DigiD een Woo-verzoek indienen.
  2. Inloggen als bedrijf: Met eHerkenning een Woo-verzoek indienen.
  3. Per post een Wob-verzoek indienen naar:

Dagelijks bestuur van Waterschap Limburg
Postbus 2207
6040 CC Roermond

Toelichting van uw woo-verzoek

Het helpt ons enorm als u bij het indienen van uw woo-verzoek rekening houdt met het onderstaande:

Onderwerp

Beschrijf het onderwerp waarover u informatie wilt hebben zo nauwkeurig mogelijk. Het helpt als u duidelijk uitlegt wat u wilt weten en waarom u dit wilt weten.

Omschrijving

Geef ons een duidelijke omschrijving van de specifieke documenten waar u naar op zoek bent. Wilt u bijvoorbeeld een bepaald rapport, memo of besluit? Of wilt u liever informatie over hoe, waarom, waarop een bepaald besluit is genomen.

Periode

Als laatst is het voor ons erg fijn om te weten over welke periode u informatie wenst te ontvangen.

Telefoonnummer

Het is handig als u ook uw telefoonnummer toevoegt bij uw verzoek, zodat we u kunnen bereiken indien we nog vragen hebben. Een telefonische toelichting kan bijdragen aan een efficiënte en snelle afhandeling van uw Wob-verzoek.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een Woo-verzoek. Voor het kopiëren en versturen van papieren documenten kunnen we kosten bij u in rekening brengen.

Wanneer ontvang ik een reactie?

Nadat u uw verzoek heeft ingediend, ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging. Indien er aan onze kant nog vragen zijn, zullen we contact met u opnemen.

Ons streven is om alle informatie openbaar te maken. Echter, het kan voorkomen dat bepaalde informatie in de documenten niet openbaar mag worden gemaakt. Bijvoorbeeld vanwege privacyredenen of concurrentiegevoelige bedrijfsgegevens. In dergelijke gevallen kan het nodig zijn om te anonimiseren.

We hebben maximaal 4 weken de tijd om uw verzoek af te handelen. Indien nodig kan deze periode met 2 weken worden verlengd. Mocht dit het geval zijn, dan ontvangt u een uitleg waarom er meer tijd nodig is voor de afhandeling van uw verzoek.

Wilt u nog iets anders weten of heeft u vragen?

We staan ​​altijd klaar om u zo goed mogelijk te helpen en te informeren. Indien u nog vragen heeft of meer wilt weten, aarzel dan niet om een e-mail te sturen naar info@waterschaplimburg.nl of bel naar 088 – 88 90 100 en vraag naar de Woo-contactpersoon. We helpen u graag verder.


DigiD formulier

Wat is een DigiD?

DigiD is de afkorting van de woorden Digitale Identiteit. Dat is een veilig systeem dat de overheid helpt om op internet uw identiteit vast te stellen.

Waarvoor gebruikt u een DigiD?

Bij Waterschap Limburg kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. U kunt dan uw gegevens bekijken, bijvoorbeeld uw vergunningaanvraag. Aanvullen is ook mogelijk. Het systeem slaat alles wat u invult automatisch op. U mag het invullen altijd onderbreken om op een later moment verder te gaan. Na het inloggen met uw DigiD komt u automatisch terug in dit formulier.

Heeft u nog geen DigiD?

Vraag uw DigiD aan en activeer uw DigiD